Nowe obiekty portowe zwiększą zdolność żeglugową w zachodniej Grecji

Budowa piątego doku wraz z powiązaną infrastrukturą znacznie zwiększy zdolność żeglugową greckiego portu Patras w zachodniej Grecji. Przyczyni się to do gospodarczego ożywienia regionu Europy, który cechuje się wysokim bezrobociem.

Inne narzędzia

 

Nowy obiekt ma obsługiwać międzynarodowe szlaki morskie, prowadzące w szczególności do i z głównych portów we Włoszech, takich jak Brindisi Bari, Ankona, Triest oraz Wenecja. Łączna liczba szlaków morskich wzrosła z 2976 w 2013 r. do 3720.

Mieszkańcy gminy Patras, których liczebność obecnie szacuje się na ponad 210 000, skorzystają bezpośrednio na zwiększeniu natężenia ruchu oraz pobudzeniu działalności gospodarczej, a także na tworzeniu nowych portów wraz ze wzrostem przepustowości.

Nowe obiekty portowe

Nowo odnowiony port znajduje się na południe od centralnej dzielnicy miasta, w bardzo małej odległości od starego portu północnego. Istniejące obiekty w nowym porcie — oddział pierwszy i drugi — funkcjonują od 2011 r., a prace wykonane w ramach projektu „Nowy Port w Patras — Oddział 3a — Faza A” przeprowadzono w ścisłym powiązaniu z pierwszą fazą budowy.

W rezultacie prac projektowych powstał piąty dok dla promów pasażerskich i statków typu ro-ro, przeznaczonych do przewożenia ładunków na kołach. Nowy dok ma około 219,05 m długości i 10,5 m głębokości.

Zbudowano również powiązaną infrastrukturę, w tym nową sieć dróg na kontrolowanym obszarze portu. Ta część projektu obejmowała budowę drogi dwupasmowej (o długości około 284 m i szerokości 3,5 m) oraz parkingu (z miejscami na 50 samochodów osobowych). W ramach prac nad usprawnieniem dostępu drogowego zbudowano również strefy oczekiwania i wejścia na pokład, o łącznej powierzchni 5600 m² dla samochodów osobowych (448 miejsc) i 3030 m² (34 miejsca) dla samochodów ciężarowych.

Dodatkowa infrastruktura

Zbudowano nową sieć odprowadzania wody i ścieków oraz doprowadzania wody, a także wieżę kontrolną o wysokości 14 m i budynki handlowe na potrzeby użytkowników nowego portu. Te budynki handlowe obejmują sklepy i markety. Ponadto zbudowano dwa identyczne terminale pasażerskie na północ i na południe od istniejącego centralnego terminala pasażerskiego, o łącznej powierzchni 4369 m² każdy. Wszystkie nowo wybudowane budynki mają służyć nie tylko użytkownikom nowego piątego doku, ale wszystkim użytkownikom nowego portu.

Po zakończeniu projektu zbudowane obiekty przekazano pod zarząd greckiej administracji publicznej za pośrednictwem Funduszu Zarządzania Aktywami Republiki Greckiej „TAIPED”, który będzie obsługiwał porty w Patras.


Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE

Łączna wartość inwestycji w projekt „Nowy Port w Patras — 3. część — Faza A” wyniosła 52 849 558 EUR, przy czym wkład unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 44 922 124 EUR został wniesiony za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Grecja Zachodnia — Peloponez oraz Wyspy Jońskie” na okres programowania 2007–2013.


Data projektu

30/03/2017

Filmy