Bałtyk Południowy: innowacje na rzecz rozwoju regionu

Aby zachować konkurencyjność, branża transportu morskiego w Europie musi wdrożyć nowe technologie i dostosować się do coraz bardziej restrykcyjnych przepisów prawa o ochronie środowiska. Rozwój regionu Bałtyku Południowego ma zapewnić specjalny program szkoleń oraz modernizacja infrastruktury gazowej (LNG). Oba te przedsięwzięcia zostaną sfinansowane będą ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR).

Inne narzędzia

 
Instalacja infrastruktury do transportu LNG szansą rozwoju dla regionu Południowego Bałtyku © MarTech LNG Instalacja infrastruktury do transportu LNG szansą rozwoju dla regionu Południowego Bałtyku © MarTech LNG

" Państwom region Bałtyku Południowego brakuje doświadczenia w transporcie i magazynowaniu LNG, dlatego ważna jest współpraca z przedsiębiorstwami działającymi w tej branży od dawna. W ramach projektu MarTech LNG mogliśmy nawiązać kontakt z innymi firmami, które korzystają na tej inwestycji, tworząc nowe perspektywy rozwoju i współpracy. "

Frank van Dijk, regionalny dyrektor ds. marketingu, General Electrics Gas and Oil Europe

Gdy zmiana staje się szansą

Surowsze normy emisji siarki i nowe przepisy dotyczące bunkrowania paliwa zmuszają przewoźników do wprowadzania zmian. Konieczne będzie doposażenie okrętów, zainstalowanie nowej infrastruktury oraz utworzenie nowych łańcuchów dostaw, by ułatwić przejście na LNG.

Dzięki projektowi MarTech LNG firmy działające u wybrzeży Danii, Niemiec, Litwy, Polski i Szwecji w regionie Bałtyku Południowego są nie tylko przygotowane na spełnienie tych nowych wymagań, ale również na wykorzystanie nowych szans w zakresie paliw alternatywnych.

Zwiększanie potencjału regionu

Projekt rozpoczął się w 2012 r. od analizy stanu infrastruktury do transportu LNG w regionie Bałtyku Południowego. Stworzono wtedy narzędzia do zwiększenia przepustowości i poszerzenia wiedzy specjalistycznej.

Utworzony został także portal goLNG.eu — specjalna platforma edukacyjno-informacyjna poświęcona tematyce LNG. W ramach projektu MarTech LNG udało się też opracować i przeprowadzić szkolenia dla firm z zakresu budowy i obsługi terminali przesyłowych LNG.

Tworzenie infrastruktury i usług

W ramach projektu MarTech LNG odbyły się wstępne konsultacje do trzech przetargów technologicznych związanych z LNG. Chodziło o technologię bunkrowania LNG w jednostkach krótkiego zasięgu pływających po wodach duńskich, alokację zdolności przesyłowych terminala LNG w Kłajpedzie (Litwa) i otwarcie połączenia promowego między Świnoujściem i Kłajpedą łączącego dwa duże węzły LNG w regionie.

Pozytywne efekty w regionie

Szacuje się, że implementacja projektu partnerskiego MarTech_LNG przyczyni się do odblokowania inwestycji o wartości 50 milionów EUR.

Pośród rozlicznych korzyści wynikających z projektu na uwagę zasługuje fakt, iż Spółka Klaipedos Nafta — operator terminala LNG w Kłajpedzie na Litwie — uruchomiła na morzu komercyjną instalację przeładunku i regazyfikacji LNG. Zawarła ona również umowę z niemiecką spółką Bomin Linde LNG, by wspólnie zbadać możliwość zaprojektowania jednostki pływającej, która oferowałaby usługi bunkrowania LNG w regionie.

Obie spółki planują też stworzenie stacji przeładunkowej LNG w porcie w Kłajpedzie, która oferowałaby usługi transportu LNG na małą skalę, zwiększając w ten sposób popyt na LNG w Polsce i krajach bałtyckich.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „MarTech LNG — transfer kompetencji, technologii i wiedzy w regionie Południowego Morza Bałtyckiego” wyniosła 1 352 886 EUR, z czego 1 088 532 EUR pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego „Bałtyk Południowy” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

26/10/2015