Poznawanie wspólnej przeszłości na przykładzie historii Jaćwingów

W ramach projektu archeologicznego powstały ekspozycje stałe poświęcone historii Jaćwingów w dwóch lokalnych muzeach na pograniczu polsko-litewskim.

Inne narzędzia

 
Wystawy zawierają mapy z opisami różnych stanowisk i wykopów archeologicznych.  © Muzeum Krajoznawcze w Olicie (Alytus) Wystawy zawierają mapy z opisami różnych stanowisk i wykopów archeologicznych. © Muzeum Krajoznawcze w Olicie (Alytus)

" To jest szansa na pokazanie szerszej widowni, skąd pochodzimy i jak nasza wspólna przeszłość wciąż ma na nas wpływ. "

Daiva Bagdoniene, kierowniczka projektu i wicedyrektorka muzeum

Jaćwingowie byli bałtyckim ludem zamieszkującym ziemie leżące na terytorium dzisiejszej Litwy i Polski. Aby pomóc w zachowaniu tej wspólnej historii muzea współpracujące obecnie na pograniczu zaczęły szukać sposobów, by przybliżyć wiedzę o starożytnej kulturze i artefaktach pozostawionych przez Jaćwingów.

Wystawy w muzeach

Muzeum Krajoznawcze w Olicie (Alytus) i Muzeum Okręgowe w Suwałkach to małe, lokalne muzea znajdujące się odpowiednio na Litwie i w Polsce. Oba te ośrodki od jakiegoś czasu starają się wypracować wspólną strategię udostępnienia szerszej grupie odbiorców wyników badań nad historią Jaćwingów. Odkrywanych jest coraz więcej artefaktów i w końcu, dzięki środkom z EFRR, projekt udało się zrealizować.

Wynikiem tych rozmów było utworzenie w obu muzeach ekspozycji stałych poświęconych kulturze starożytnej. Wystawy zawierały mapy z opisami różnych stanowisk i wykopów archeologicznych, a także informacje o obecności Jaćwingów w okolicach Olity i Suwałk.

Wzmożona współpraca na rzecz poprawy wyników

Wspólne wysiłki doprowadziły nie tylko do wymiany informacji między oboma krajami, ale też pozwoliły zastosować w lokalnych muzeach standardy na najwyższym europejskim poziomie. Wzrosła też liczba odwiedzających. Na przykład w 2013 r. Muzeum Okręgowe w Suwałkach odwiedziło 5091 gości. Natomiast po otwarciu wystawy było ich aż 12 361 — o 243% więcej.

Inne działania

Wersja objazdowa ekspozycji została pokazana w sześciu lokalizacjach i trwają rozmowy na temat zorganizowania konferencji tematycznej. W pierwszych terenowych warsztatach na temat archeologii eksperymentalnej uczestniczyło ponad 2546 osób. Na tym sukcesie oparto kolejne wydarzenia.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Poznawanie zwyczajów i życia codziennego na dawnych ziemiach jaćwieskich poprzez analizę źródeł i pozostałości kultury ludu Jaćwingów i prezentację wystaw archeologicznych” wynosi 264 038 EUR, z czego 224 432 EUR pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „Litwa – Polska” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

03/11/2015