Nowe narzędzia stymulują innowacje w Regionie Morza Bałtyckiego

Region Morza Bałtyckiego zyskał uznanie dzięki silnej, opartej na wiedzy i innowacjach gospodarce, w której małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) odgrywają ważną rolę w procesie innowacji. Niedawno zainaugurowany projekt JOSEFIN, służący udzieleniu MŚP finansowego wsparcia w ekspansji za granicę, wprowadza szereg praktycznych instrumentów pomagających firmom, w tym europejski system gwarancji oraz nowy model podziału ryzyka.

Inne narzędzia

 
Sztokholm jest jednym z miast, w których MŚP odniosły korzyści z udziału w projekcie JOSEFIN Sztokholm jest jednym z miast, w których MŚP odniosły korzyści z udziału w projekcie JOSEFIN

„Jedną z inspiracji dla projektu był sukces Condat AG, berlińskiej firmy informatycznej, z którą współpracowaliśmy. Stworzyliśmy dla nich specjalny system finansowania i wsparcia technicznego, który szybko umożliwił im wprowadzenie swoich systemów informatycznych na rynek chiński.”
Torsten Mehlhorn, kierownik projektu z Investitionsbank Berlin

MŚP pragnące zdobyć środki na projekty międzynarodowe często napotykają na niechęć ze strony banków. To często uniemożliwia im pełny rozwój. Aby rozwiązać ten problem, JOSEFIN (Joint SME Finance for Innovation) oferuje MŚP w regionie Morza Bałtyckiego szereg strategicznych usług, np. indywidualny coaching oraz zindywidualizowane porady.

Firmy z regionu Morza Bałtyckiego szukają nowych horyzontów

Rozwój regionu Morza Bałtyckiego w dużej mierze zależy od tego, czy kluczowe podmioty będą potrafiły działać na rynkach międzynarodowych. Jednak MŚP często skupiają się na rynkach lokalnych, a nie międzynarodowych, częściowo ze względu na kłopoty ze zdobyciem finansowania. Projekt JOSEFIN został wdrożony w celu promowania bezpośredniej współpracy międzynarodowej oraz zapewnienia lepszego dostępu do finansowania, umożliwiając firmom rozwój innowacji oraz nowych produktów i usług.

Wykorzystanie potencjału innowacji

Główni uczestnicy procesu innowacji, tj. inkubatory, centra transferu technologii oraz banki rozwoju, będą wspólnie tworzyć konkretne narzędzia i instrumenty wykorzystywane w krajach partnerskich projektu, tzn. w Niemczech, Polsce, Łotwie, Litwie, Estonii, Szwecji i Norwegii. Aby osiągnąć założone cele, partnerstwo JOSEFIN obejmuje także organizacje posiadające doświadczenie w dziedzinie rozwoju biznesu, np. partnerów organizacji Enterprise Europe Network, władze publiczne odpowiedzialne za rozwój i wdrożenie polityki, publiczne instytucje zajmujące się finansowaniem oraz organizacje skupiające się na badaniach i rozwoju technologii.

Zagwarantowanie wsparcia dla MŚP

Głównym osiągnięciem projektu będzie uruchomienie europejskiego funduszu gwarancyjnego. Będzie on wykorzystywany w ramach pożyczek zaciąganych przez MŚP, gwarancji, kapitału zalążkowego lub kapitału podwyższonego ryzyka. Umożliwi on ograniczenie ryzyka finansowego wiążącego się z międzynarodową działalnością gospodarczą firm i instytucji finansowych oraz przyczyni się do promowania współpracy i działalności międzynarodowej. Dla instytucji finansowych zostanie wprowadzony nowy model podziału ryzyka zwiększający bezpieczeństwo kredytów, pozwalający na bardziej realną ocenę wiarygodności kredytowej MŚP.


Data projektu

04/01/2010