Biologiczne tworzywa sztuczne — materiały przyjaźniejsze środowisku

Nasze podejście do tworzyw sztucznych jest ambiwalentne — cenimy to, że są wygodne, ale gnębi nas ich negatywny wpływ na środowisko. Celem projektu PLASTiCE jest zmiana tego podejścia w drodze propagowania badań nad biologicznymi tworzywami sztucznymi oraz ich komercjalizacji, tworzywa te służą bowiem do produkcji nowego rodzaju opakowań, które są biodegradowalne lub w całości składają się z materiałów odnawialnych.

Inne narzędzia

 
Przygotowanie kompostu obejmuje usunięcie elementów plastikowych z odpadów organicznych i włożenie do tych odpadów toreb biodegradowalnych. Przygotowanie kompostu obejmuje usunięcie elementów plastikowych z odpadów organicznych i włożenie do tych odpadów toreb biodegradowalnych.

" W ramach projektu PLASTiCE konsekwentnie publikowano obiektywne informacje na temat biologicznych tworzyw sztucznych, które mogą przynieść wiele korzyści producentom i konsumentom na poszczególnych rynkach krajowych. Dzięki ustanowionemu w ramach projektu systemowi certyfikacji nasza współpraca z innymi firmami z krajów uczestniczących w projekcie będzie znacznie łatwiejsza "

Dr. Oliver Ehlert, kierownik produktu, DIN CERTCO

Opakowania z tworzyw sztucznych mają niszczycielski wpływ na środowisko. Do ich produkcji zużywa się duże ilości zasobów naturalnych (kopalin), a poza tym przez długi czas nie ulegają one biodegradacji i mogą zalegać na wysypiskach śmieci przez setki lat.

W ramach projektu PLASTiCE propaguje się zastępowanie wspomnianych kopalin zasobami zrównoważonymi, biodegradowalnymi lub odnawialnymi, oraz zachęca się do korzystania z biologicznych tworzyw sztucznych o zwiększonej trwałości w całej Europie Środkowej. We wszystkich obszarach od produkcji do gospodarki odpadami efektem tych działań ma być pełna integracja tworzyw sztucznych w ramach naturalnych cykli materiałowych.

Informacje i porady

W Europie Środkowej brakuje informacji na temat biologicznych tworzyw sztucznych. Aby temu zaradzić, w ramach projektu PLASTiCE przygotowano obiektywne informacje dotyczące takich kluczowych zagadnień, jak biodegradacja, normalizacja, certyfikacja i inne kwestie dotyczące materiałów biologicznych. Wszystkie dokumenty są rozpowszechniane w wielu językach podczas konferencji i indywidualnych spotkań z zainteresowanymi podmiotami oraz za pośrednictwem portali społecznościowych i witryny internetowej projektu.

Aby rozszerzyć te działania, powołano do życia międzynarodową komisję doradczą, która zbiera kompleksowe i obiektywne informacje w celu popularyzowania wiedzy o biologicznych tworzywach sztucznych. W ramach inicjatywy „Biologiczne tworzywa sztuczne szansą na lepszą przyszłość” skupiono się na korzyściach, które może przynieść wszechstronne zastosowanie biologicznych tworzyw sztucznych.

Integracja działań badawczych i biznesowych

Sukces projektu zależał od ułatwienia współpracy środowisk badawczych i biznesowych. Aby to osiągnąć, zapewniono zintegrowane kompleksowe wsparcie badawczo-biznesowe dla podmiotów zajmujących się znajdowaniem zastosowań dla biologicznych tworzyw sztucznych. W efekcie nawiązanej współpracy opublikowano liczne studia przypadków, które nie tylko przyczyniły się do szerszej absorpcji szans oferowanych przez biologiczne tworzywa sztuczne, ale również stały sie podstawą kolejnych działań. W niedalekiej przyszłości działania te mają prowadzić do komercjalizacji opakowań z biologicznych tworzyw sztucznych

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w projekcie „PLASTiCE” wynosi 2 522 178 EUR, z czego 2 112 448, 30 EUR pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „Europa Środkowa” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

12/12/2014