WOMEN — nowoczesna innowacja społeczna przeciwdziałająca odpływowi wykształconych kobiet z obszarów wiejskich

Brak szansy na zatrudnienie w regionach wiejskich w krajach Środkowej Europy powoduje, że wiele kobiet w poszukiwaniu pracy przenosi się do miast, co znacząco hamuje rozwój obszarów wiejskich. Projekt WOMEN to nowoczesna innowacja społeczna, która ma przeciwdziałać odpływowi wykształconych kobiet z obszarów wiejskich.

Inne narzędzia

 
Uczestniczki spotkania zorganizowanego w ramach projektu WOMEN Uczestniczki spotkania zorganizowanego w ramach projektu WOMEN

WOMEN to projekt transnarodowej współpracy regionów wiejskich z pięciu państw członkowskich. W jego ramach opracowano szereg programów pilotażowych, które mają zachęcać młode kobiety do kontynuowania karier zawodowych w swoich regionach. Programy te nie tylko mają zwiększyć dostępność do miejsc pracy dla kobiet w ich miejscu zamieszkania, ale także zachęcać do korzystania z dostępnych już możliwości.

Tworzenie nowych ścieżek kariery dla kobiet

Ułatwienie kobietom dostępu do lokalnego rynku pracy oraz tworzenie nowych możliwości rozwoju kariery to pierwszy i kluczowy argument mający przekonać je do pozostania. W tym celu zespół trenerów działających w ramach projektu WOMEN opracował kurs szkoleniowy dla menadżerów działów HR, który ma pomóc przystosować procedury rekrutacyjne do zmieniających się uwarunkowań demograficznych. Najważniejsze kwestie to równowaga między życiem zawodowym a prywatnym, przedsiębiorczość kobiet oraz programy ubezpieczeń medycznych i emerytalnych.

Zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich

Oprócz zorganizowania kampanii wizerunkowej skupiającej się na pozytywnych aspektach życia na wsi, uczestnicy projektu WOMEN pracują na rzecz stworzenia lokalnych sieci społecznościowych dla kobiet odnoszących sukcesy w biznesie. Sieci te będą tworzone od podstaw lub w oparciu o funkcjonujące już grupy. Dzięki nim kobiety pracujące w biznesie będą mogły dzielić się doświadczeniami i propagować najlepsze praktyki. Ponadto będą mogły zacieśniać więzi z kobietami z lokalnych społeczności i tym samym zwiększać przywiązanie młodych osób do tych regionów.

Projekt WOMEN przewiduje także element rywalizacji — konkurs „Kobiety są przyszłością”. Jego celem jest uhonorowanie kobiet odnoszących sukcesy w lokalnym biznesie oraz regionalnych przedsięwzięć wspierających kobiety w życiu zawodowym. Do konkursu zostało zgłoszonych około 150 kandydatur, które będą rywalizować w trzech kategoriach. Nominowane zostaną lokalne kobiety-wzory, a o sześciu zwyciężczyniach z różnych krajów powstaną portrety filmowe, ukazujące ich osiągnięcia. Filmy te stanowić mają inspirację dla innych oraz ukazywać konkretne przykłady olbrzymich sukcesów osiągniętych przez kobiety i lokalne firmy, które wspierają rozwój ich kariery.

„Musimy zachęcać wykształcone kobiety do pozostania w swoim regionie i tym samym podtrzymywać dynamiczność i zróżnicowanie społeczności lokalnej, co zapewni wzrost konkurencyjności gospodarczej. Działania pilotażowe w ramach projektu WOMEN to pierwszy krok ku lepszej przyszłości dla naszych regionów”.

Wilfried Köhler, naczelnik Departamentu badań demograficznych i przestrzennych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i Transportu kraju związkowego Saksonii-Anhalt


Łączna wartość inwestycji i środków finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „WOMEN — realizowanie ponadnarodowej strategii celem przeciwdziałania odpływowi dobrze wykształconych młodych kobiet” wynosi 2 201 474 euro, z czego 1 756 041,50 pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany w ramach programu operacyjnego „EUROPA ŚRODKOWA” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

19/05/2014