Projekt VIS NOVA promuje rozwiązania w dziedzinie zrównoważonej i odnawialnej energii ze źródeł wytwarzanych lokalnie w Europie Środkowej

Celem projektu w średniej i długiej perspektywie jest pomoc w pokryciu do 100 % zapotrzebowania energetycznego na obszarach wiejskich przez promowanie lokalnych źródeł energii odnawialnej i jednoczesne zwiększenie bezpieczeństwa dostaw.

Inne narzędzia

 

" Projekt VIS NOVA jest bodźcem do rozwoju zrównoważonej energii na obszarach wiejskich, a umowa o współpracy transnarodowej (TCA) może być punktem wyjścia do realizacji kolejnych projektów między dzisiejszymi partnerami. "

Sebastian Graetz, kierownik projektu Aufbauwerk Region Leipzig GmbH

Intencją autorów projektu jest trwałe włączenie działań na rzecz promowania lokalnych źródeł energii odnawialnej i ograniczania strat energii do polityki rozwoju regionalnego. W tym zakresie władze lokalne i regionalne mogą liczyć na pomoc w tworzeniu i wdrażaniu nowych planów energetycznych oraz projektów pilotażowych według najlepszych praktyk.

Owe projekty pilotażowe ułatwiły stworzenie międzynarodowej sieci wymiany najlepszych praktyk. Informacje o najnowocześniejszych rozwiązaniach energetycznych, stosowanych w różnych zakątkach Europy, docierają dzięki temu do władz lokalnych, zachęcając je do wdrażania tych technologii lokalnie.

Sukces projektów pilotażowych

Zalety projektu VIS NOVA widać po sukcesach realizowanych w jego ramach projektów pilotażowych, takich jak np. system ogrzewania geotermalnego w centrum sportowo-rekreacyjnym Szekszard na Węgrzech. Wcześniej ośrodek był ogrzewany gazem ziemnym, ale wykonany nieopodal 350-metrowy odwiert pozwolił dotrzeć do źródła wody o temperaturze 32°C. W połączeniu z panelami słonecznymi założonymi od strony południowej cała inwestycja pozwoliła obniżyć koszt ogrzewania budynków o 56%.

Inne przykłady to m.in. instalacja nowoczesnego systemu oszczędzania energii w szkole im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach (Polska), zrealizowana z inicjatywy Rady Powiatu Gorlickiego, a także nowa elektrociepłownia na biomasę o wydajności 30 MW w Mohács (Węgry), która zamiast z gazu ziemnego wytwarza ciepło z lokalnych produktów ubocznych. Budowa elektrowni wirtualnej w Delitzsch w Północnej Saksonii to jeszcze jeden projekt pilotażowy ukierunkowany na pełną niezależność energetyczną miasta.

To między innymi te projekty pozwolą ograniczyć koszty energii i jej zużycie przy jednoczesnym promowaniu niezależności obszarów wiejskich w zakresie wytwarzania energii. Mają one wzmocnić konkurencyjność gospodarczą regionów i promować spójność terytorialną. Tania i zrównoważona energia wytwarzana lokalnie będzie też przyciągała inwestorów, którzy stworzą nowe miejsca pracy.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w projekcie „VIS NOVA” wyniosła 2 665 661 EUR, z czego 2 106 626 EUR pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „EUROPA CENTRALNA” w okresie programowania 2007–2013


Data projektu

04/12/2014