Bardziej ekologiczne domy miejskie w regionie Morza Bałtyckiego

Budownictwo mieszkaniowe jest jednym z największych odbiorców energii i producentów emisji CO₂ w Europie. Celem rozpoczętego niedawno projektu Urb.Energy, uwzględniającego zmiany klimatyczne oraz trudności ze stałymi dostawami energii z dostępnych jej źródeł, jest zachęcenie do korzystania w większym stopniu ze źródeł energii odnawialnej, oferowanie innowacyjnych programów finansowania działań powiązanych, a także wprowadzenie pięciu strategii na rzecz zintegrowanego rozwoju miejskiego, włączając w to wytyczne i podręczniki.

Inne narzędzia

 

„Urb.Energy oferuje wiele korzyści właścicielom, lokatorom oraz spółdzielniom mieszkaniowym, między innymi bardziej wydajne energetycznie budynki, atrakcyjne tereny mieszkaniowe, inteligentne instrumenty finansowania i zarządzania, a także znaczną oszczędność kosztów użytkownikom”.
Peter Busch, Brandenburskie Ministerstwo Infrastruktury i Planowania Przestrzennego

Według statystyk budynki mieszkalne odpowiadają za niemal połowę całkowitego zużycia energii i za ponad 25% emisji CO₂ na terenie Unii Europejskiej, dlatego też tak ważne jest wprowadzenie procesu obniżania poziomu jej zużycia oraz wpajanie obywatelom poczucia odpowiedzialności i dbałości o środowisko. Projekt Urb.Energy, poprzez wysiłki organizacji partnerskich, doprowadzi do zrównoważonej i holistycznej modernizacji obszarów mieszkalnych w regionie Morza Bałtyckiego.

Szerokie spektrum partnerów

15 organizacji partnerskich z Niemiec, Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Białorusi, reprezentujących ministerstwa regionalne, miasta, stowarzyszenia budownictwa i rozwoju miejskiego, organy ds. efektywności energetycznej oraz krajowe instytucje finansujące, podejmie współpracę nad utworzeniem strategii na rzecz zintegrowanego rozwoju miejskiego. Organizacje partnerskie uzyskają wsparcie sieci 20 organizacji stowarzyszonych składających się z ministerstw krajowych, organów administracji miejskiej i mieszkaniowej, organów ds. energii, organów finansujących, a także spółdzielni mieszkaniowych zrzeszających właścicieli i mieszkańców. Odbędą się trzy międzynarodowe konferencje, a także seminaria i warsztaty, które zapewnią fora do dyskusji, wymiany pomysłów oraz planowania strategicznego.

Połączenie aspektów ochrony środowiska

Projekt Urb.Energy oparty jest na trzech pakietach prac obejmujących: rozwój miejski, efektywność energetyczną budynków i infrastrukturę zaopatrzenia w energię oraz instrumenty finansujące. Koncepcje zintegrowanego rozwoju miejskiego zostaną opracowane w taki sposób, by mogły w przyszłości stanowić ogólnie przyjętą praktykę na terenie innych obszarów miejskich w regionie. Organizacje partnerskie sformułują zalecenia dotyczące sposobu modernizacji dzielnic mieszkaniowych i infrastruktury, tak aby uczynić z efektywności energetycznej zasadniczą cechę budownictwa i rozwoju miejskiego. Aby zapewnić zbieżność celów realizowanych przez wszystkich partnerów biorących udział w projekcie, zostanie powołany zespół koordynacji pakietów prac, który pokieruje działaniami i obejmie nadzór nad postępami w realizacji projektu.

Udokumentowanie metody w celu szerszego zastosowania

Projekt ostatecznie przyczyni się do zmniejszenia uzależnienia regionu od importu energii, a także zagwarantuje ochronę przed podwyżkami jej cen. W podręcznikach znajdzie się zarys strategii na rzecz zintegrowanego rozwoju miejskiego oraz sposobów na odnowienie zasobów mieszkaniowych regionu pod względem efektywności energetycznej i systemów zaopatrzenia w energię. Jeśli zaś chodzi o finansowanie, wytyczne określą sposoby zastosowania innowacyjnych instrumentów finansowych oferowanych przez banki publiczne i prywatne.


Data projektu

15/06/2010