Wspieranie strategii rowerowych w miastach Europy Środkowej

Program Central MeetBike zachęca do rozwijania polityki zrównoważonego transportu w krajach Europy Środkowej przez wspieranie zintegrowanych strategii rowerowych.

Inne narzędzia

 
Wyciąganie wniosków z doświadczeń miast niemieckich, takich jak Drezno. Wyciąganie wniosków z doświadczeń miast niemieckich, takich jak Drezno.

" Czeskie miasta wypadają bardzo słabo na tle innych krajów; ruch rowerowy rzadko włącza się w ogólny system transportu. Program Cycling Academy powinien pokazać, jak za pomocą różnych narzędzi możemy podnieść poziom kultury ruchu rowerowego. "

Jaroslav Martinek, krajowy koordynator ds. ruchu rowerowego

Przemieszczanie się na rowerze jest coraz częściej postrzegane jako szansa na ograniczenie ruchu samochodowego i zanieczyszczenia powietrza w obszarach miejskich, zwłaszcza na krótkich dystansach i w połączeniu z transportem publicznym. Rozwiązania wspierające ten model są z powodzeniem stosowane w Niemczech i celem projektu Central MeetBike była ich popularyzacja w Czechach, Polsce i na Słowacji. Dzięki niemu władze w regionach mogły lepiej ocenić sytuację lokalną i odpowiednio dopasować swoje przepisy.

Zmiana podejścia

W ramach projektu udało się zmienić podejście do planowania transportu i modelu informowania polityków oraz władz o nowych strategiach. Chodzi w szczególności o wykorzystanie strategii promocji ruchu rowerowego w Niemczech. Okazało się, że wszechstronne podejście przestrzenne, które zapewnia bezpieczeństwo wszystkim rodzajom transportu, jest możliwe do osiągnięcia i nie kosztuje dużo.

Strategia Central MeetBike była promowana w ramach programu szkoleniowego „Bike Academy” (Akademia Rowerowa), a jej celem było podniesienie poziomu świadomości wśród profesjonalistów i zachęcanie mieszkańców miast do czynnego udziału w zmianach. Podczas szkoleń wykorzystano materiały opracowane w Deutsches Institut für Urbanistik we współpracy z Politechniką Drezdeńską.

Strategie krajowe

Dodatkowo w ramach projektu udostępniono dokument „Three Principles” (Trzy zasady) dotyczący rozwoju krajowej strategii rowerowej. Materiały ułatwiły władzom miejskim realizację tych planów. Strategia na poziomie kraju została niemal jednocześnie przyjęta przez rządy Czech i Słowacji. Na Słowacji powstały nowe urzędy krajowego koordynatora ds. komunikacji rowerowej i ośmiu koordynatorów regionalnych. W ramach strategii krajowej do 2020 r. zakłada się zwiększenie udziału ruchu rowerowego o 10 %.

W strategii Central MeetBike opisano również metody wspierania ruchu rowerowego w krajach Europy Środkowej. „Doświadczenie wielu miast niemieckich pokazuje, jak zapewnić rowerzystom odpowiednie warunki” — mówi prof. Gerd-Axel Ahrens z Wydziału Transportu i Planowania Ruchu Drogowego z Politechniki Drezdeńskiej, która była partnerem projektu. „Ustaliliśmy też, że ruch rowerowy jest jedynie częścią systemu mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, a także ważnym warunkiem poprawy jakości życia w centrach miast” — dodaje.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji dotyczących projektu „Central MeetBike — zrównoważony transport w miastach Europy Środkowej dzięki lepszej zintegrowanej promocji ruchu rowerowego i sieci międzynarodowych połączeń” wyniosła 2 762 572 EUR, z czego 2 271 743 EUR pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „EUROPA ŚRODKOWA” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

16/12/2014