System zarządzania marinami w regionie południowego Bałtyku w ramach projektu MARRIAGE

W ramach projektu MARRIAGE eksperci ds. turystyki wodnej z regionu południowego Bałtyku opracowali teoretyczny model działania dla firm obsługujących mariny. Wykorzystano do tego wspólne schematy marketingu turystyki wodnej, narzędzia rozwoju systemów zarządzania marinami oraz program konsolidacji sieci marin w regionie południowego Bałtyku.

Inne narzędzia

 
Łodzie zacumowane w marinie w Gdańsku © Jens Masuch Łodzie zacumowane w marinie w Gdańsku © Jens Masuch

" W Ustce budujemy obecnie nową marinę, dla której szukamy prywatnego inwestora i operatora. Analiza różnych modeli zarządzania marinami, opublikowana w ramach projektu MARRIAGE, uświadomiła nam wiele aspektów i szczegółów, które musimy brać pod uwagę, by skutecznie rozdzielać obciążenia finansowe, zakres odpowiedzialności i ryzyko pomiędzy partnerów publicznych oraz prywatnych, i znaleźć najlepsze rozwiązanie. "

Jarosław Teodorowicz, Urząd Miasta Ustka

Promocja regionu jako obszaru żeglarskiego wymagała koordynacji środków marketingu turystycznego, by wykorzystać cały potencjał zarobkowy jak największej liczby lokalizacji wzdłuż wybrzeża. Wymyślono wspólną markę („Wybrzeże Południowego Bałtyku”) oraz opracowano wskazówki zachęcające mariny do realizacji jednej strategii. Dzięki wspólnym wysiłkom regionalnych instytucji turystycznych poprawiła się rozpoznawalność regionu oraz atrakcyjność lokalnych marin i obszarów żeglarskich.

Transgraniczna wymiana doświadczeń w zarządzaniu marinami opierała się na zasadzie „szkoleń dla przyszłych trenerów” i wymagała opracowania podręcznika i planu szkoleń z zakresu dobrych praktyk. Prace wspierała grupa ekspertów ds. zarządzania i szkoleń z krajów biorących udział w projekcie. Wyszkoleni trenerzy stworzyli następnie programy szkoleniowe dla właścicieli, operatorów, menedżerów i pracowników marin i przeprowadzili te szkolenia w lokalnych językach.

Sieć marin

Strategia konsolidacji sieci marin opierała się przede wszystkim na partnerstwie publiczno-prywatnym w zakresie tworzenia nowych marin, portów na wyspach oraz niewielkich przystani bez noclegu. Wdrożenia pilotażowe udowodniły zasadność tej strategii i umożliwiły jej rozpowszechnienie.

Przeprowadzono podstawowe badanie i ankietę z zakresu dobrych praktyk w partnerstwie publiczno-prywatnym. Zorganizowano warsztaty i wyjazdy szkoleniowe. Na podstawie wdrożeń pilotażowych oraz wniosków opracowano wytyczne dla partnerstwa publiczno-prywatnego, portów na wyspach i małych przystani. Zostały one zebrane w narzędziu do konsolidacji sieci marin.

Projekt doprowadził do powstania sieci marin pod wspólną marką i przy zastosowaniu wspólnych standardów jakości i usług. Przyczyniło się to do poprawy infrastruktury turystycznej w regionie południowego Bałtyku i pomogło zdywersyfikować kierunki rozwoju turystyki, w tym turystyki transgranicznej.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w projekcie „MARRIAGE” wyniosła 1 639 886 euro, z czego 1 393 903 euro pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „Południowy Bałtyk” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

15/09/2015