Zwiększenie zużycia odnawialnych źródeł energii w Europie Środkowej

Projekt Manergy to krok naprzód w kierunku samowystarczalnej i zrównoważonej gospodarki energetycznej.

Inne narzędzia

 
Uczestnicy projektu wezmą udział w wyjeździe naukowym do Feldheim w Niemczech. Uczestnicy projektu wezmą udział w wyjeździe naukowym do Feldheim w Niemczech.

" Głównym problemem jest brak danych dotyczących lokalnego zużycia i produkcji energii oraz złe zarządzanie nimi. Znaczna część danych pochodzi z systemów działających w różnych celach, takich jak zrównoważenie sieci elektrycznej (planowanie pracy dużych i średnich elektrowni), zarządzanie kwestiami podatkowymi (podatki za energię fotowoltaiczną i wiatrową), ochrona środowiska (emisje spalin) czy bezpieczeństwo (duże zakłady przemysłowe). Każdy z tych systemów jest zorganizowany pod kątem określonych zadań, które ma spełniać, i dlatego zarządzanie i dystrybucja opracowanych danych dotyczących zużycia i produkcji energii są niezwykle trudne. "

Antonio Zonta, kierownik departamentu mieszkalnictwa prowincji Treviso

Kraje Europy Środkowej są w znacznym stopniu uzależnione od zagranicznych dostaw energii. Projekt Manergy ma za zadanie sprawić, by zużycie energii było postrzegane jako kwestia, którą należy organizować w ramach współpracy transnarodowej. Jego celem jest ograniczenie zależności krajów Europy Środkowej od zagranicznych dostaw energii i zwiększenie zużycia odnawialnych i zrównoważonych źródeł energii.

W ramach postanowień protokołu z Kioto i strategii „Europa 2020” stworzono strukturę współpracy na rzecz ograniczenia w Europie Środkowej zużycia źródeł energii w postaci paliw kopalnych, a projekt Manergy ma pomóc w realizacji tych celów.

Utworzenie systemu zarządzania zużyciem energii

Źródła energii w Europie Centralnej pochodzą zarówno z zasobów krajowych, jak i z dostaw zagranicznych. Projekt Manergy ma sprawić, że politycy i dostawcy energii zaczną postrzegać zużycie energii jako kwestię regionalną i dzięki temu państwa będą mogły lepiej planować i promować zużycie zrównoważonej energii.

W ramach projektu Manergy zostanie także utworzona centralna baza informacji o energii. Informacje te są dostępne dla decydentów z państw Europy Środkowej. Dzięki nim zarówno politycy, jak i dostawcy energii mogą podejmować lepsze decyzje dotyczące zużycia energii.

Przedstawiciele Manergy biorą udział w regionalnych konferencjach i zabierają głos w dyskusjach dotyczących ograniczenia emisji dwutlenku węgla w Europie Środkowej. Współpracują oni także z dziennikarzami i innymi organizacjami w celu zachęcania społeczeństwa do ograniczenia zużycia paliw kopalnych i zwiększenia wykorzystania alternatywnych źródeł energii.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w projekcie Manergy wynosi 1 167 525 EUR, z czego 930 709 EUR pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „Europa Środkowa” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

22/05/2015