Gezonde Kas / Healthy Greenhouse — innowacyjny system ochrony roślin szklarniowych

Dzięki połączeniu wysoko rozwiniętych technik monitorowania upraw wewnątrz system Healthy Greenhouse, opracowany w niemiecko-holenderskim regionie przygranicznym, jest w stanie wcześnie zidentyfikować początek chorób roślin — nawet przed wystąpieniem objawów.

Inne narzędzia

 
© Pixabay/CCO Creative Commons © Pixabay/CCO Creative Commons

" Elementy składowe systemu Healthy Greenhouse obejmują sprzęt do technik opartych na DNA i czujnikach, zautomatyzowane przetwarzanie obrazu, narzędzia programowe, strategie kontroli biologicznej i techniki precyzyjnego opryskiwania. W ten sposób system umożliwia wykrywanie chorób, zanim objawy będą widoczne gołym okiem. "

Carolien Zijlstra, kierownik projektu

Dzięki monitorowaniu za pomocą kamer, czujników i urządzeń diagnostycznych system Healthy Greenhouse może automatycznie lokalizować, diagnozować i leczyć powszechne choroby pomidorów i roślin doniczkowych. Wcześniejsze i bardziej ukierunkowane leczenie, które zapewnia system, powoduje zmniejszenie zużycia potencjalnie szkodliwych chemikaliów i pestycydów o 25–70% . Oczekuje się, że do 2020 roku redukcja ta przełoży się na zmniejszenie o 50% całkowitych kosztów chemicznych środków ochrony roślin używanych w niemiecko-holenderskim regionie przygranicznym.

Bardziej zielona szklarnia

Granica niemiecko-holenderska jest domem dla jednych z najnowocześniejszych na świecie szklarni, a uprawa pod szkłem jest tam podstawowym przemysłem od dziesięcioleci. Jednak w ostatnich latach nowe wymagania jakościowe, przepisy dotyczące kontroli emisji i stale rozwijająca się technologia sprawiają, że wielu ogrodników w regionie coraz trudniej radzi sobie z chorobami i szkodnikami. Potrzebowali więc systemu zdolnego rozpoznać obecność chorób i szkodników, a następnie pomóc im zdecydować, jakie podjąć środki.

W projekt zaangażowanych było 10 instytutów badawczych i 22 firmy z całego niemiecko-holenderskiego regionu transgranicznego. Przed rozpoczęciem projektu wiele z tych instytutów i przedsiębiorstw opracowywało własne procesy i systemy dla szklarniowych upraw ogrodniczych. Na przykład w ramach finansowanych ze środków UE projektów PORTCHECK, FLOW AID itp. opracowano innowacyjne oprogramowanie komputerowe do monitorowania upraw. Projekt Healthy Greenhouse łączy te indywidualne procesy zapobiegania, monitorowania, interpretacji, prognozowania, kontroli i ochrony w jeden zintegrowany system uprawy roślin. Rezultatem jest innowacyjny system do zrównoważonej ochrony przed chorobami i szkodnikami w nowoczesnych środowiskach uprawy pod szkłem.

Znaczenie wczesnego wykrywania

System Healthy Greenhouse monitoruje zarówno poziom makro jak i mikro, co umożliwia wykrycie chorób, zanim objawy staną się widoczne gołym okiem. Dzięki temu wczesnemu wykrywaniu można skutecznie zastosować biologiczną lub inną alternatywną metodę, aby zapobiec chorobie we wczesnym stadium, co nie zawsze jest możliwe, gdy choroba staje się bardziej zaawansowana. Nawet jeśli trzeba zastosować chemiczne środki ochrony roślin, zmniejszenie ich użycia zapewniają optymalne precyzyjne techniki opryskiwania.

Boom ogrodniczy

Nowe konsorcja powstające w ramach tego projektu okazały się kluczowe dla wzmocnienia konkurencyjności klastrów ogrodniczych w regionie przygranicznym. Oprócz wielu nowych produktów projekt zapewnił też 105 dodatkowych miejsc pracy oraz korzyści dla ponad 5500 MŚP.


Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE

Łączna wartość inwestycji w projekt „Gezonde Kas” wyniosła 10 163 600 EUR, przy czym wkład unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 3 966 037 EUR został wniesiony za pośrednictwem Programu Współpracy Transgranicznej “Niderlandy-Niemcy” na okres programowania 2007–2013.


Data projektu

29/01/2018