W ramach projektu EUROJOB-Viadrina powstaje portal pracy dla osób z polsko-niemieckiej strefy przygranicznej

W ramach projektu EUROJOB-Viadrina utworzona została informacyjna platforma społeczna zawierająca szczegółowe informacje na temat przyuczania do zawodu, ofert pracy i uznawania kwalifikacji zawodowych po obu stronach polsko-niemieckiej granicy. Powstała z myślą o absolwentach szkół oraz osobach szukających zatrudnienia lub szkoleń, które zainteresowane są podjęciem nauki lub pracy w sąsiednim kraju. Jest to także przydatne narzędzie dla pracodawców i ekspertów rynku pracy.

Inne narzędzia

 
Presentation at a Eurojob event. ©Peter Wolffling Presentation at a Eurojob event. ©Peter Wolffling

" Ta platforma bardzo ułatwia mi pracę. Udostępnia ona informacje na temat możliwości zawodowych w Niemczech i w Polsce, czym ułatwia znalezienie pracowników z odpowiednimi kwalifikacjami. Zyskują na tym również moi klienci. Mam nadzieję, że ten projekt będzie kontynuowany. "

Regina Gebhardt-Hille, doradca EURES

Dzięki bazie danych ludzie oraz instytucje mają dostęp do ofert pracy i szkoleń po obu stronach granicy. Informacje w niej zawarte są pogrupowane tematycznie i można z łatwością je wyszukać, co sprzyja także lepszej integracji sił roboczych z obu krajów.

Szeroka sieć współpracy

Stworzona została mapa szkoleń zawodowych w różnych obszarach: opieka społeczna i zdrowotna, technologia informacyjna i nowe media, turystyka, przemysł metalowy i elektryczny, rzemiosło, transport i logistyka. Dzięki niej pracodawcy, osoby szukające pracy i chcące podnieść kwalifikacje zawodowe oraz pracownicy urzędów pracy mają dostęp do jasnych i aktualnych informacji dotyczących edukacji, szkoleń, uznawania kwalifikacji zawodowych i wymagań dla określonych zawodów obowiązujących w Polsce i w Niemczech, a także mają ułatwiony dostęp do rynku pracy w obu krajach.

Za sprawą projektu utworzono polsko-niemiecką sieć współpracy obejmującą liczne osoby, firmy i instytucje, której zadaniem jest analizować popyt, określać najbardziej pożądane profesje i zbierać informacje o uznawaniu kwalifikacji zawodowych. Tym sposobem EUROJOB-Viadrina rozwija profesje istotne dla obu krajów, tworzy zintegrowany transgraniczny rynek pracy i przeciwdziała nierównościom pomiędzy regionami i sektorami.

Podczas warsztatów i konferencji organizowanych w ramach projektu wzięło udział ponad 300 osób mieszkających po obu stronach Odry. W sumie 20 instytucji udostępniło w bazie danych swoje informacje. Odbyło się także 12 spotkań partnerów projektu.

Aktualizacje online

Witryna EUROJOB-Viadrina umożliwia zainteresowanym stronom wyszukanie informacji o wydarzeniach związanych z zatrudnieniem w regionie. W 2013 r. została ona wybrana najlepszą witryną utworzoną w ramach programu operacyjnego współpracy transgranicznej Polska – Brandenburgia. Ostatnio została ona rozbudowana o nowe funkcje. Teraz użytkownicy mogą szukać ofert pracy i szkoleń zawodowych według profilu stanowiska. W ten sposób projekt otwiera nowe możliwości zawodowe, umożliwia udział w szkoleniach zawodowych, stażach i warsztatach w licznych obszarach przemysłu oraz wspiera mobilność transgraniczną w regionie.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Eurojob-Viadrina” to 1 014 794 EUR, z czego 862 575 pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z programu operacyjnego „Polska – Niemcy” w okresie programowania 2007–2013.