Et Labora — nowe horyzonty dla dwóch warsztatów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Projekt Et Labora umożliwił dwóm ośrodkom rehabilitacji zawodowej dla osób niepełnosprawnych stworzenie synergii i wykorzystanie nowych możliwości w celu przyspieszenia integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w ich regionie. Dwóch partnerów projektu, zlokalizowanych w pobliżu granicy pomiędzy Niemcami a Polską, odpowiednio w Saksonii i na Dolnym Śląsku, wykorzystało bliskie położenie geograficzne i wspólny obszar działalności, aby razem tworzyć i wprowadzać na rynek nowe produkty.

Inne narzędzia

 
Mapa okręgu administracyjnego Drezno w Niemczech i województwa dolnośląskiego w Polsce © UE Mapa okręgu administracyjnego Drezno w Niemczech i województwa dolnośląskiego w Polsce © UE

" Projekt pomógł w usunięciu wielu barier. Według mnie jednym z najważniejszych rezultatów jest zwiększenie naszej zdolności do wspierania rehabilitacji zawodowej w obszarze o wysokiej stopie bezrobocia. "

Wojciech Szandula, kierownik projektu

Projekt Et Labora, rozpoczęty w październiku 2011 r., opierał się na współpracy transgranicznej dwóch ośrodków aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych, zlokalizowanych odpowiednio w Świerzawie, w dolnośląskim powiecie Złotoryja, oraz w Panschwitz- Kuckau, w Saksonii. Projekt, który był prowadzony w Polsce przez władze powiatu, pozwolił dwóm ośrodkom na rozszerzenie i modernizację pomieszczeń, zorganizowanie szkoleń i zajęć kulturowych, a także na zwiększenie zakresu oferowanych przez nie produktów i usług.

Nowe możliwości

Oba ośrodki korzystają obecnie z nowych lub wyremontowanych obiektów szkoleniowych, konferencyjnych, produkcyjnych i sportowych, które umożliwiły im poszerzenie zakresu integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Dzięki modernizacji warsztatów partnerzy mogą oferować nowoczesne produkty i usługi, które spodobają się obecnymi i potencjalnymi klientom, a także mogą skonsolidować swoją pozycję na pełnym wyzwań rynku.

Projekt przede wszystkim umożliwił opracowanie nowego produktu, stworzonego wspólnie przez dwóch partnerów: dużych, przeznaczonych do stosowania na zewnątrz pomieszczeń świec w ozdobnych glinianych donicach, z których każda jest niepowtarzalna. Ceramika i świece są wytwarzane przez zespoły w niemieckim warsztacie. Metalowa część utrzymująca knot jest produkowana przez ich kolegów w Polsce, którzy również pakują gotowy produkt. Podobną współpracę nawiązano w zakresie wytwarzania bombek świątecznych.

Oprócz prac produkcyjnych jednym z priorytetów projektu były szkolenia — przeprowadzono serię kursów umożliwiających pracownikom i personelowi w dwóch ośrodkach doskonalenie umiejętności. Przykładowo osoby zaangażowane w produkcję nowych świec zostały specjalnie przeszkolone do tego zadania.

Bliższa współpraca

Projekt umożliwił również nawiązanie współpracy z przedsiębiorstwami i pracodawcami w regionie, a także podniesienie świadomości na temat produktów, usług i potencjału tych dwóch warsztatów. Obaj partnerzy odnotowali zwiększenie sprzedaży.

Oprócz wspierania rehabilitacji zawodowej w ramach projektu promowano działania społeczne i kulturalne z udziałem obu ośrodków, jak również interakcje z szerszą społecznością. Zapewniono także podstawy do nawiązania przez ośrodki dialogu z odpowiednimi władzami.

Projekt Et Labora zakończył się w czerwcu 2014 r. Otworzył on nowe możliwości dla osób niepełnosprawnych w tym regionie przygranicznym. Pozwolił on dwóm ośrodkom — Zakładowi Aktywności Zawodowej w Świerzawie oraz Werkstatt für behinderte Menschen St. Michael — na modernizację ich obiektów oraz usług na potrzeby wspierania rehabilitacji zawodowej, a także wzmocnił współpracę pomiędzy tymi dwoma partnerami. Umożliwił również osobom, które nie mają zbyt wielu okazji do wychodzenia poza ich znajome środowisko, rozwinięcie poczucia przynależności do wspólnoty europejskiej, a także poznanie możliwości związanych z otwarciem granic — mówi kierownik projektu, Wojciech Szandula.  

Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE

Łączna wartość inwestycji w projekt „Et Labora — Rehabilitation behinderter Menschen in der Euroregion Neiße” wyniosła 2 705 243 EUR, przy czym wkład unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 2 152 242 EUR został wniesiony za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Polska — Niemcy” na okres programowania 2007–2013. Inwestycja objęta jest priorytetem „Transgraniczna integracja społeczna”.

 


Data projektu

24/01/2017