Przygotowanie niemiecko-polskiego systemu gotowości na wypadek sytuacji wyjątkowej w celu zwalczania poważnych przypadków zanieczyszczenia rzek w wyniku działalności człowieka lub klęsk żywiołowych

W ramach tego projektu niemieckie powiaty Uckermark i Barnim oraz polski powiat gryfiński współpracowały, aby wdrożyć system gotowości na wypadek sytuacji wyjątkowej we wspólnym regionie przygranicznym na Odrze.

Inne narzędzia

 
Transgraniczne ćwiczenia i testowanie nowego wyposażenia na Odrze.  © Wspólny Sekretariat Techniczny Programu, Löcknitz Transgraniczne ćwiczenia i testowanie nowego wyposażenia na Odrze. © Wspólny Sekretariat Techniczny Programu, Löcknitz

" Ścisła współpraca transgraniczna w zakresie zapobiegania zagrożeniom i eliminowania ich skutków pomoże wzmocnić poczucie bezpieczeństwa mieszkańców regionu przygranicznego. "

główny partner projektu, Landkreis Uckermark

Celem tej transgranicznej współpracy jest zwiększenie bezpieczeństwa ekologicznego oraz zapobieganie klęskom żywiołowym, takim jak pożary lasów lub wyciekom ropy naftowej do rzeki, i usuwanie ich efektów. Ostatecznym celem wspólnych systemów jest zapobieganie zagrożeniom środowiska, łagodzenie wpływu potencjalnych katastrof przemysłowych i osiągnięcie gotowości do radzenia sobie z różnymi klęskami żywiołowymi.

Zakup specjalistycznego wyposażenia

Dzięki przeznaczonym na ten projekt środkom finansowania z UE możliwy był zakup specjalistycznego wyposażenia do zwalczania zagrożeń ekologicznych. Zakupione wyposażenie rozdzielono między trzy powiaty. Niemiecki powiat Uckermark uzyskał pojazd transportowy, ponton, statki pożarnicze i zestaw wyposażenia do usuwania zanieczyszczeń środowiska, takiego jak pływająca bariera do zatrzymywania ropy naftowej na rzece. Barnim, drugi niemiecki powiat, otrzymał wóz straży pożarnej i wózek widłowy. Do powiatu gryfińskiego w Polsce trafiły pneumatyczne namioty ratunkowe, pojazd zaopatrzeniowy, łódź manewrowa i 400-metrowa bariera do zatrzymywania ropy.

Transgraniczne ćwiczenia szkoleniowe

Projekt obejmował szkolenia oraz przeprowadzone na jego koniec ćwiczenia symulacyjne z udziałem stosownych służb z danych powiatów. W ich trakcie przetestowano także nowe wyposażenie. Pierwszym z nich było wspólne polsko-niemieckie ćwiczenie ratunkowe, które odbyło się 14 czerwca 2014 r. i obejmowało symulowany wyciek kilku ton paliwa z barki na Odrze. W działaniach ratunkowych wzięło udział około 170 niemieckich i polskich strażaków.

Przeprowadzone w ramach projektu ćwiczenia umożliwiły przetestowanie możliwości i kompatybilności technicznej nowego wyposażenia. Projekt pomógł poprawić bezpieczeństwo ekologiczne poprzez zwiększenie gotowości na wypadek sytuacji wyjątkowej w tych trzech przygranicznych powiatach położonych w rejonie Odry.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Przygotowanie niemiecko-polskiego systemu zwalczania poważnych przypadków zanieczyszczenia Odry i opanowywania innych sytuacji wyjątkowych w strefach przygranicznych” wyniosła 1 960 544 EUR, z czego 1 634 439 EUR pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „Polska-Niemcy” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

01/02/2016