Transgraniczna koordynacja transportu publicznego w sąsiednich częściach Saksonii i Dolnego Śląska

W regionie Saksonii i Dolnego Śląska na granicy Niemiec i Polski, znajduje się wiele atrakcji turystycznych, a odwiedzający je turyści mogą teraz korzystać z ulepszonych połączeń i usług transportu publicznego. Projekt Śnieżka umożliwił uczestnikom z Polski i Niemiec rozwijanie synergii i wspólnej wizji transportu publicznego, zwłaszcza w zakresie podróży na drugą stronę granicy.

Inne narzędzia

 
© European Union © European Union

" Projekt Śnieżka ułatwił dostęp do atrakcji turystycznych i innych lokalizacji dzięki poprawie transgranicznej oferty operatorów transportu publicznego w niemieckich i polskich częściach naszego regionu. "

Hans-Jürgen Pfeiffer, dyrektor zarządzający, ZVON

Projekt Śnieżka został uruchomiony w październiku 2010 r., aby utorować drogę do ściślejszej koordynacji systemów transportu publicznego w sąsiadujących regionach Saksonii w Niemczech i Dolnego Śląska w Polsce. Szczególną uwagę poświęcono ułatwieniu podróży transgranicznych turystom.

Łatwiejsze podróżowanie

Ulepszenia były kluczowe dla rozwoju turystyki w tym przygranicznym regionie i były niecierpliwie oczekiwane przez wielu lokalnych użytkowników systemów transportu publicznego. Partnerzy uczestniczący w projekcie, którzy skupiali się szczególnie na korytarzu transportowym łączącym Bautzen, Görlitz, Lubań, Jelenią Górę i Kamienną Górę, podkreślili potrzebę wprowadzenia zintegrowanych taryf i biletów, skoordynowanych połączeń i lepszego dostępu do informacji dla pasażerów w kilku językach.

Projekt obejmował szczegółowe badanie, które umożliwiło partnerom wypracowanie wspólnego spojrzenia na najważniejsze problemy, wskazanie możliwych rozwiązań i określenie wspólnych celów. Wyniki skonsolidowano w podsumowaniu dotyczącym rozwoju transportu publicznego w regionie przygranicznym.

Podsumowanie to oparto na analizie dostępnych informacji na temat turystyki i transportu publicznego w tym regionie, ocenie sytuacji w określonych częściach sieci, a także na ewaluacji pięciu miast i kilku kluczowych miejsc pod względem ich potencjału turystycznego i dostępności transportu publicznego.

Wyniki tych badań zapewniły informacje, które wykorzystano do stworzenia propozycji ewentualnych ulepszeń i opracowania strategii komunikacyjnych w celu zwiększenia dostępności informacji dla turystów. Uwzględniono również sezonowość turystyki w Saksonii i na Dolnym Śląsku.

Mapowanie trasy

Wspólna wizja partnerów została następnie przełożona na szczegółowy plan zintegrowanego transportu publicznego w całej strefie przygranicznej. Ulepszenia były wprowadzane stopniowo od zakończenia projektu w czerwcu 2013 r.

Środki te zapewniły szereg korzyści. Choć projekt skupiał się głównie na wspieraniu rozwoju turystyki, oczekuje się, że poprawi on jakość życia mieszkańców regionu. Nowe i ulepszone połączenia komunikacyjne zwiększają mobilność i zachęcają turystów i ludność lokalną do podróżowania do sąsiedniego regionu.  

Szczególny postęp odnotowano w zakresie programu sprzedaży biletów Euro-Neisse Ticket, którego zasięg został rozszerzony o kilka nowych obszarów. Bilet jednodniowy dla maksymalnie pięciu turystów jest ważny na przejazdy w całej sieci niemieckiego partnera projektu, a także w wielu liniach w polskiej i czeskiej części regionu położonego na granicy trzech państw, znanego również jako Euroregion Neisse-Nisa-Nysa.

Projekt był prowadzony przez ZVON (Zweckverband Verkehrsverbund Oberlausitz-Niederschlesien), stowarzyszenie zajmujące się łączeniem transportu publicznego w kilku okręgach po niemieckiej stronie granicy, i był realizowany wspólnie z władzami Dolnego Śląska w Polsce.

Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE

Łączna wartość inwestycji w projekt „Śnieżka — Erarbeitung einer ÖPNV-Konzeption im Korridor Bautzen — Görlitz — Lubań — Jelenia Góra — Kamienna Góra zur Tourismusentwicklung in der Euroregion Neiße” wyniosła 279 706 EUR, przy czym wkład unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 207 197 został wniesiony za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Polska — Niemcy” na okres programowania 2007–2013. Inwestycja objęta jest priorytetem „Rozwój transgraniczny”.

Data projektu

24/01/2017