Budowa sieci wodociągowej wzdłuż granicy niemiecko-polskiej

Inwestycja, której celem jest przebudowa stacji uzdatniania wody w polskim mieście Pieńsku i budowa sieci wodociągowej w saksońskim mieście Neißeaue, poprawiła zaopatrzenie w wodę pitną i oczyszczanie ścieków w obu miastach.

Inne narzędzia

 
Dzięki przyłączeniu polskiej stacji uzdatniania wody do niemieckiej sieci mieszkańcy Neißeaue mają tańszą wodę. © Rada Miejska w Pieńsku Dzięki przyłączeniu polskiej stacji uzdatniania wody do niemieckiej sieci mieszkańcy Neißeaue mają tańszą wodę. © Rada Miejska w Pieńsku

" Prace przyczyniły się do rozwoju gmin zlokalizowanych w strefie przygranicznej. Jest to też bardzo ciekawy projekt z perspektywy europejskiej ze względu na współpracę transgraniczną. "

Bartosz Wesołowski, Miasto i Gmina Pieńsk

Transgraniczny projekt zaplanowany przez społeczności Pieńska i Neißeaue znacznie poprawił współpracę tych społeczności w obszarze usług komunalnych, a jednocześnie zaspokoił zapotrzebowanie na wodę pitną.

Obustronne korzyści

W obu regionach jest wspólnie rozbudowywana infrastruktura techniczna, która zaopatruje mieszkańców gmin Pieńska i Neißeaue w wodę pitną. Dzięki przyłączeniu polskiej stacji uzdatniania wody do niemieckiej sieci mieszkańcy Neißeaue mają tańszą wodę. Dodatkowo polskiemu miastu zagwarantowano awaryjne zaopatrzenie w wodę z Görlitz.

W wyniku tej transgranicznej współpracy i poprawie infrastruktury po obu stronach granicy umocniła się współpraca gospodarcza i społeczna między tymi dwoma partnerskimi gminami. Budowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku będzie miała też pozytywny wpływ na środowisko, gdyż teraz woda jest poddawana recyklingowi, a wody powierzchniowe zostały uwolnione od zanieczyszczeń dzięki oczyszczaniu ścieków.

Łączna wartość inwestycji i środków finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neißeaue wraz z infrastrukturą towarzyszącą zapewniającą obustronną dostawę wody pitnej” wynosi EUR 1 131 937, z czego EUR 830 713 pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „Polska – Niemcy (Saksonia)” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

26/11/2015