Region Morza Bałtyckiego nabiera wiatru w żagle dzięki owocnej współpracy w dziedzinie nauki

Realizacja współfinansowanego ze środków UE projektu Science Link oraz inicjatyw na rzecz inteligentnej współpracy i specjalizacji, a także poprawienie przepływu informacji i stworzenie aktywnej sieci lokalnych oficerów łącznikowych w regionie morza Bałtyckiego — wszystko to zaowocowało poszerzeniem wiedzy na temat dużych i zaawansowanych technologicznie ośrodków badawczych, a tym samym szersze ich wykorzystanie. W tychże ośrodkach prowadzone są precyzyjne pomiary na poziomie fotonu i neutronu z szerokim spektrum zastosowań — od kosmetyków po urządzenia zabezpieczające.

Inne narzędzia

 
Projekt Science Link zapewnia MŚP dostęp do infrastruktury badawczej i rozwiązań technicznych w całym regionie Morza Bałtyckiego, czego celem jest podniesienie poziomu innowacyjności przemysłu © Science Link Projekt Science Link zapewnia MŚP dostęp do infrastruktury badawczej i rozwiązań technicznych w całym regionie Morza Bałtyckiego, czego celem jest podniesienie poziomu innowacyjności przemysłu © Science Link

" Otrzymywanie nowych produktów o kluczowym znaczeniu możliwe jest wyłącznie dzięki badaniom naukowym. Projekt Science Link przyczynił się do pogłębienia naszej wiedzy i stworzenia praktycznych rozwiązań pozwalających na zacieśnienie współpracy pomiędzy instytutami badawczymi a przemysłem. "

Uwe Sassenberg, koordynator, Sieć Science Link

Zachodnie i wschodnie obszary regionu Morza Bałtyckiego różnią się pod względem dostępu do badań i innowacji. Poziom innowacyjności przemysłu także jest niższy od tego, którego należałoby się spodziewać w regionie z dostępem do światowej klasy badań. Pilnie był więc potrzebny lepszy system informacji o dostępnych usługach i możliwościach.

W ramach finansowanej przez UE sieci Science Link stworzono system „inteligentnej współpracy” i narzędzia zapewniające trwałe wsparcie dla przedsiębiorstw, głównie MŚP, poszukujących najlepszej i najbliżej położonej infrastruktury neutronowej i fotonowej.

Dopasowanie aplikacji

Najwyższej klasy synchrotronowe infrastruktury badawcze, jak na przykład Maxlab w Szwecji czy DESY w Niemczech, gdzie przeprowadzane są zaawansowane pomiary fotonowe i neutronowe, mogą pomóc europejskim firmom w opracowywaniu nowych i udoskonalonych produktów, zwiększając tym samym innowacyjność takich branż jak środowiskowa i energetyczna, rolnicza i żywieniowa, przyrodnicza, biotechnologiczna czy chemiczna. Niestety przedsiębiorstwa, głównie te małe, które nie posiadają specjalnych działów ds. badań i rozwoju, mają problemy ze znalezieniem instytutu spełniającego ich potrzeby.

Głównym czynnikiem składającym się na sukces projektu Science Link jest sieć „punktów konsultacji”, gdzie dostępne jest praktyczne wsparcie. Dzięki oficerom łącznikowym w dziedzinie przemysłu, pracującym na miejscu w ośrodkach badawczych i na uniwersytetach, przedsiębiorcy mają dostęp do informacji na temat dostępnych możliwości i swojego potencjału, z czego mogą korzystać w miarę swoich potrzeb.

Projekt wykorzystuje nowoczesne metody organizacji oraz narzędzia umożliwiające osiągnięcie celów programu i zapewnienie wsparcia użytkownikom. Wśród produktów i innowacyjnych rozwiązań, które już zostały udoskonalone dzięki Science Link, można wymienić kamizelki ratunkowe, wydajniejsze energetycznie urządzenia elektroniczne, a ponadto produkty do pielęgnacji skóry niezawierające alergenów.

Wizytówka regionu Morza Bałtyckiego

Projekt Science Link był najważniejszą inicjatywą w ramach Strategii Unii Europejskiej dla regionu Morza Bałtyckiego „Baltic Science Link", a dokładniej w obszarze jej polityki dotyczącej innowacji, której celem jest zwiększanie konkurencyjności i rozwój w skali światowej poprzez wspieranie przedsiębiorczości, rozwoju firm, badań naukowych oraz zwiększonej innowacyjności.

Praktyczne podejście zespołu projektowego oraz proaktywne nastawienie oficerów łącznikowych umożliwiły zbudowanie połączenia między przedsiębiorcami a partnerami z instytutów naukowych i branży przemysłowej, osiągając wymierne rezultaty w postaci szybszego wdrażania innowacji w regionie Morza Bałtyckiego.

Bazując na tym sukcesie, zainicjowano kolejny projekt pod nazwą Baltic TRAM, który dodatkowo angażuje nowych partnerów oraz obiekty badawcze z Węgier, Słowacji i Czech. Wszyscy działają pod sztandarem sieci Science Link, zajmując się szeregiem działań oraz świadczeniem usług o wartości dodanej, związanych z infrastrukturą badawczą, w tym także z marketingiem i wymianą wiedzy.

Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE

Łączna wartość inwestycji w projekt „Science Link” wyniosła 3 618 930 EUR, przy czym wkład unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 2 789 950 EUR został wniesiony za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Region Morza Bałtyckiego” na okres programowania 2007–2013.

 

Data projektu

24/08/2017