Baltic Manure – zamieniamy nawóz naturalny w zasoby!

Dzięki projektowi Baltic Manure zmienia się nastawienie opinii publicznej do nawozu naturalnego, który nie jest już postrzegany jako odpady, ale jako zasoby dające wiele możliwości.

Inne narzędzia

 
Nowe metody przetwarzania pomagają przekształcić odpady zwierzęce w zasoby, które dają wiele możliwości w biznesie. Nowe metody przetwarzania pomagają przekształcić odpady zwierzęce w zasoby, które dają wiele możliwości w biznesie.

Tam, gdzie inni czują tylko nieprzyjemny zapach, projekt Baltic Manure wyczuwa szansę. Dzięki opracowaniu odpowiednich technologii przetwarzania oraz wdrożeniu odpowiednich ram prawnych możliwe jest przekształcanie odpadów zwierzęcych w zasoby zapewniające wiele możliwości w biznesie.

Rzeczywistość

Morze Bałtyckie jest zbiornikiem zanieczyszczonym przez nadmiar substancji biogennych. Część z nich pochodzi z rozwiniętej działalności rolniczej i hodowlanej. W rezultacie powszechnym widokiem jest rozkwit glonów.

Baltic Manure — sztandarowy projekt w ramach strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego — ma na celu rozwiązanie tego problemu przez przekształcenie odpadów w zasoby. Aby tego dokonać, w ramach projektu zebrano naukowców, osoby zajmujące się administracją i opracowywaniem projektów oraz przedsiębiorców w trzy powiązane ze sobą grupy: Wiedza, Polityka i Biznes. Członkowie tych grup omawiają sposoby przekształcenia nawozu naturalnego w źródło energii i nawóz do stosowania w rolnictwie.

Wyniki

Wspomniane trzy grupy wspólnie pracują nad uzyskaniem nowych informacji dotyczących systemów karmienia i hodowli zwierząt oraz ich wpływu na „jakość” wyprodukowanego nawozu naturalnego. Badanie uwzględnia sprawdzenie wpływu różnego rodzaju nawozów naturalnych (obornika lub gnojówki) oraz analizę obecnie wykorzystywanych technologii. Na podstawie tych informacji przedstawione zostaną nowe technologie, dzięki którym łańcuch obróbki nawozu naturalnego stanie się bardziej zrównoważony.

W ramach projektu Baltic Manure dokonano wielu inwestycji stymulujących opracowanie nowych technologii przetwarzania nawozu naturalnego, które obejmują sprzęt do wstępnej obróbki obornika na biogaz, nowy system zakwaszania gnojowicy oraz innowacyjny proces oddzielania nawozu naturalnego. Inwestycje te mają pozytywny wpływ na wartość obornika jako nawozu lub źródła energii, co skutkuje nowym źródłem dochodów dla rolników.

Na ostatnim etapie projektu planowane jest opracowanie na podstawie uzyskanych wyników odpowiednich zaleceń dotyczących polityki.

„Przetwarzanie nawozu naturalnego w ekologiczny sposób wciąż stanowi wyzwanie, jest to jednak również szansa dla tych, którzy rozwijają technologie w rolnictwie.”

  • Darijus Valiucko, dyrektor ds. komunikacji, Program regionu Morza Bałtyckiego 2007–2013.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Baltic Manure” wynosi 3 700 000 EUR, z czego 2 900 000 EUR pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu regionu Morza Bałtyckiego w okresie programowania 2007–2013. Głównym partnerem projektu jest MTT Agrifood Research Finland. 


Data projektu

29/04/2014