Zwiększenie atrakcyjności regionu Odry Środkowej poprzez modernizację i nawiązanie współpracy transgranicznej

W ramach projektu rozbudowano obiekty portowe na Odrze w celu uatrakcyjnienia regionu dla turystów z obu stron polsko-niemieckiej granicy. Zakupiono dwa statki rejsowe realizujące wycieczki rzeczne w Dolinie Odry Środkowej.

Inne narzędzia

 
Wycieczki po rzece przyciągają turystów do zrewitalizowanego regionu Odry Środkowej © Gmina Nowa Sól Wycieczki po rzece przyciągają turystów do zrewitalizowanego regionu Odry Środkowej © Gmina Nowa Sól

" Dzięki projektowi wcześniej zdegradowane obszary miejskie, w tym dzielnice portowe, zostały zrewitalizowane, a turystyka rzeczna w regionie odżyła na nowo. "

Beata Kulczycka, Urząd Miasta Nowa Sól

W ciągu roku obsługują one około 5 tysięcy turystów, a ilość miłośników turystyki wodnej korzystających z infrastruktury portowej wzrosła o 40%. „Mariny i porty zostały zbudowane po polskiej i niemieckiej stronie rzeki, czym przyczyniły się do rewitalizacji regionu” — mówi Beata Kulczycka z urzędu miasta Nowa Sól, które jest jednym z beneficjentów projektu.

Nowe porty, nowe możliwości

Infrastruktura portowa została zmodernizowana w szczególności w Bytomiu Odrzańskim, Nowej Soli, Cigacicach i we Frankfurcie nad Odrą. W efekcie tych prac utworzono sześć nowych miejsc pracy w Polsce i jedno w Niemczech. Oprócz podstawowych usług związanych z dokowaniem statków porty oferują także usługi gastronomiczne — bary, restauracje i stanowiska do grillowania.

Dodatkowo zakupiono dwa nowe statki pasażerskie (Zefir i Laguna), które kursują w Dolinie Odry Środkowej pomiędzy Głogowem a Kostrzynem nad Odrą. Dzięki zaangażowaniu władz samorządowych z województwa lubuskiego i Brandenburgii projekt przyczynił się do wyeliminowania ograniczeń w rozwoju transgranicznej infrastruktury transportowej. W efekcie połączenie rejsowe w Dolinie Odry Środkowej o długości ponad 220 km „jest czymś unikalnym dla całego regionu i może zainteresować różne grupy docelowe”, podkreśla Beata Kulczycka.

Promocja turystyki rzecznej

Obie strony prowadzą także wspólne działania marketingowe. Stworzona została witryna internetowa oraz opublikowane zostały dwujęzyczne polsko-niemieckie mapy i przewodniki. Ponadto w kilku miastach i miasteczkach przeprowadzono wspólną kampanię billboardową. Celem tych działań jest pokazanie turystom „piękno krajobrazu przyrodniczego i kulturowego regionu”, mówi Malwina Nastaj-Czechanowska z Wydziału Integracji Europejskiej i Promocji w Nowej Soli. „Nareszcie możemy zaproponować gościom kompleksową ofertę turystyczną”.


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Odra dla turystów 2014” wynosi 7 337 362 EUR, z czego 6 746 120 EUR pochodzi z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt jest realizowany w ramach regionalnego programu operacyjnego „Polska – Niemcy” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

24/06/2015