Symboliczna promenada przecinająca granicę polsko-niemiecką

Po zakończeniu trwających dziesięć miesięcy prac, w sierpniu 2011 r. oddano oficjalnie do użytku energooszczędną promenadę Europa. Ta popularna promenada, stanowiąca symbol jedności Niemiec i Polski, przyciągnęła do regionu mnóstwo turystów i nowych firm.

Inne narzędzia

 
Promenada Europa pobudziła zrównoważoną turystykę w regionie © Urząd Miasta Świnoujścia Promenada Europa pobudziła zrównoważoną turystykę w regionie © Urząd Miasta Świnoujścia

" Promenada Europa uosabia główną ideę leżącą u podstaw Unii Europejskiej, czyli łączenie Europy i pokonywanie granic. Promenada ta stanowi znakomity przykład najnowszych relacji niemiecko-polskich i ilustruje wspólne zaangażowanie regionu Meklemburgii-Pomorza oraz województwa zachodniopomorskiego. "

dr Stefan Rudolph

Promenada Europa znajduje się przy dawnej granicy między tymi dwoma krajami i stanowi oficjalnie najdłuższą nadbrzeżną ścieżkę pieszą i rowerową w Europie. Ścieżka ta prowadzi z polskiego Świnoujścia do niemieckiego nadmorskiego kurortu Ahlbeck (znanego jeszcze z czasów pruskich), skąd biegnie do dwóch kolejnych cesarskich kurortów z tych czasów: Heringsdorf i Bansin. Łączna długość promenady wynosi 12 km.

Symbol jedności

Przez środek promenady przebiega stalowa taśma wyznaczająca położenie dawnej granicy między Niemcami a Polską. Zbudowano tam również stalowy łuk stanowiący symbol jedności między tymi dwoma narodami. Promenada stała się także miejscem spotkań tysięcy turystów, którzy przechodzą lub przejeżdżają ją w miesiącach letnich.

W strategicznych punktach wzdłuż promenady przygotowano również toalety i strefy odpoczynku. Ważną cechą tego projektu jest wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych — wzdłuż całej trasy rozmieszczone są różne panele słoneczne. Wytwarzana przez nie energia służy do oświetlania całej promenady oraz nowo zbudowanych stref odpoczynku i toalet. Przewidywane jest też zainstalowanie systemów fotowoltaicznych oraz udostępnianie turystom pojazdów elektrycznych.

Zrównoważona turystyka

Promenada Europa pomogła pobudzić w regionie zrównoważoną turystykę. Według głównego partnera tego projektu „odnotowano ogromny wzrost liczby turystów, zwłaszcza w lipcu i sierpniu”. Dzięki popularności tego miejsca powstały tam różne restauracje i hotele, co stanowi dobrą wiadomość dla gospodarki regionu. Trasa jest także w pełni dostępna dla osób niepełnosprawnych, w tym dla niedowidzących.

Promenada Europa wchodzi w skład trasy rowerowej Eurovelo — sieci długodystansowych ścieżek rowerowych w Europie. W ramach projektu utworzono 62 nowe miejsca pracy.

W trakcie ceremonii oficjalnego otwarcia promenady Europa (w sierpniu 2011 r.) sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki, Budownictwa i Turystyki Meklemburgii-Pomorza Przedniego, dr Stefan Rudolph, podkreślił znaczenie tego projektu dla regionu:

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Transgraniczna promenada pomiędzy Świnoujściem a Heringsdorf” wyniosła 3 961 166 EUR, z czego 2 843 461 EUR pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Projekt został zrealizowany w ramach programu operacyjnego „Polska–Niemcy” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

22/05/2015