Wspomaganie decyzji związanych ze zmianami klimatycznymi w regionie Morza Bałtyckiego

Współpraca terytorialna doprowadziła do powstania zestawu narzędzi i innych materiałów wspomagających procesy decyzyjne związane ze zmianami klimatycznymi. Zestaw jest przeznaczony dla decydentów, specjalistów ds. planowania terytorialnego oraz firm w małych i średnich miastach oraz w obszarach wiejskich w regionie bałtyckim. Powinien on ułatwić zrozumienie zmian klimatycznych i mierzenie się z nimi poprzez zintegrowaną i zrównoważoną współpracę.

Inne narzędzia

 
Sztormy będą coraz większym problemem dla infrastruktury portowej Morza Bałtyckiego w związku z podnoszeniem się poziomu morza i coraz silniejszymi wiatrami. Zdjęcie: Thomas Klein © Swedish Meteorological and Hydrological Institute Sztormy będą coraz większym problemem dla infrastruktury portowej Morza Bałtyckiego w związku z podnoszeniem się poziomu morza i coraz silniejszymi wiatrami. Zdjęcie: Thomas Klein © Swedish Meteorological and Hydrological Institute

" Użytkownicy zestawu narzędzi mogą się przekonać, że zmiany klimatyczne nie tylko powodują zagrożenia i problemy, ale są też szansą dla rozwoju. "

Sebastian Ebert, Academy for Spatial Research and Planning (Akademia badań terytorialnych i planowania)

Partnerzy określili główne problemy związane ze zmianami klimatycznymi oraz opracowali informacje regionalne, wytyczne dotyczące ich skutków oraz oceny zagrożeń, podejścia i procesy zintegrowanego planowania na potrzeby znajdowania opcji biznesowych w zestawie narzędzi BalticClimate dostępnym w 12 językach. Zestaw pomaga użytkownikom uwzględniać zmiany klimatyczne w codziennej pracy i w planowaniu długoterminowym. Dystrybucja wersji offline w całym regionie bałtyckim zapewni jego szerokie stosowanie.

Materiały uzupełniające obejmują analizę SWOT wspomagającą podejmowanie decyzji biznesowych, wytyczne pomagające gminom i regionom we włączaniu kwestii związanych ze zmianami klimatycznymi do planowania terytorialnego oraz rozwoju międzysektorowego, oraz raporty na temat ruchu gleby, a także wnioski i wyniki ze studiów przypadków. Z dwóch raportów dotyczących oceny skutków i zagrożeń jeden przedstawia wnioski z oceny pilotażowej, a drugi dostarcza materiał do przeprowadzenia oceny. Końcowy raport analizuje sposób postrzegania zmian klimatycznych w regionie.

Grupy robocze

Działania w Niemczech, Estonii, na Łotwie, Litwie, w Finlandii, Szwecji i Rosji uwzględniały sposoby rozwiązywania problemów wynikających ze zmian klimatycznych w sektorach transportu, mieszkalnictwa, energii i rolnictwa. Odbyło się ponad 80 warsztatów, seminariów, targów i spotkań, a ponad 4000 polityków, planistów, przedstawicieli władz lokalnych, przedsiębiorców i członków społeczności było zaangażowanych w ćwiczenia w zakresie perspektyw rozwoju i uwzględniania informacji na temat zmian klimatycznych w przyszłych działaniach.

Przygotowano osiem audycji, zwiastun zestawu narzędzi oraz półgodzinny film w celu zwiększenia świadomości zmian klimatycznych za pośrednictwem telewizji, witryn internetowych i imprez. Konferencja BalticClimate, lokalne i regionalne imprezy, konferencje prasowe, doniesienia prasowe oraz prezentacje zaowocowały artykułami prasowymi i sprawozdaniami radiowymi i telewizyjnymi. Poświęcona programowi witryna internetowa stworzona równolegle do witryny zestawu narzędzi zawiera informacje w dziewięciu językach.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w projekcie „BalticClimate” wyniosła 4 220 720 EUR, z czego 3 336 510 EUR pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Region Morza Bałtyckiego w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

17/12/2015