Projekt Kolej Bałtycka – Korytarz Wzrostu przyczynia się do poprawy transportu pasażerskiego i towarowego

Dzięki projektowi Kolej Bałtycka – Korytarz Wzrostu (RBGC) poprawił się transport pasażerski i towarowy na trasie Kolei Bałtyckiej (RB) w regionie Morza Bałtyckiego. W wyniku utworzenia platformy do obserwacji potrzeb sektora i jego klientów projekt RBGC pozwolił umocnić połączenia transportowe i współpracę między miastami i regionami bałtyckimi oraz poprawić ich konkurencyjność i dostępność.

Inne narzędzia

 
Okładka publikacji Rail Baltica Growth Strategy – Dima Stepanchuk, Aalto University, do projektu RBGC, ilustracja na okładce (c) Yuyang | Dreamstime.com Okładka publikacji Rail Baltica Growth Strategy – Dima Stepanchuk, Aalto University, do projektu RBGC, ilustracja na okładce (c) Yuyang | Dreamstime.com

" Należy pamiętać, że Kolej Bałtycka to coś więcej niż po prostu kolej. To sposób łączenia miast, promocji dostępności ludzi i tworzenia możliwości rozwoju firm wzdłuż łańcucha. To jedno z najskuteczniejszych narzędzi budowania dobrobytu i konkurencyjności po wschodniej stronie Morza Bałtyckiego. "

Hannu Penttilä, Wiceprezydent Helsinek, przewodniczący RBGC Transport Forum

Partnerzy przeprowadzili badanie wśród interesariuszy i decydentów z sektora transportu publicznego i prywatnego oraz rozwoju regionalnego, które obejmowało ocenę poglądów interesariuszy w zaangażowanych krajach na temat trasy RB, jej potrzeb i procesów decyzyjnych. Badanie doprowadziło do określenia podstaw wysiłków w ramach projektu RBGC mających na celu poprawę sytuacji transportu multimodalnego w regionie i opracowania dwóch studiów na temat procesów decyzyjnych w sektorze publicznym i prywatnym.

Zrealizowano projekty pilotażowe w zakresie łączności i logistyki dotyczące transportu pasażerskiego i towarowego. Program pilotażowy w zakresie łączności miał na celu powiększenie systemu EU-Spirit – narzędzia do planowania transportu multimodalnego – przez wprowadzenie do niego nowych krajów. Program pilotażowy w zakresie logistyki spowodował powstanie wzdłuż korytarza RB łańcucha centrów logistycznych na podstawie badania i priorytetyzacji kryteriów interoperacyjności i multimodalności.

Badanie w ramach projektu stanowi wsparcie kilku działań

Badanie wspomagało rozwój usługi Travel Information Network opartej na systemie EU-Spirit, budowanie partnerstw między centrami logistycznymi oraz transnarodowych okrągłych stołów organizowanych w ramach działań na rzecz wspólnej Strategii Rozwoju Kolei Bałtyckiej. W ramach programu RBGC opublikowano przewodnik mobilności zawierający mapy i informacje dotyczące transportu publicznego w regionie wschodnio-bałtyckim oraz postawiono serwer demonstracyjny z informacjami na temat połączeń z regionem sankt-petersburskim.

Zwiększono widoczność projektu poprzez uczestnictwo w imprezach bałtyckich i ogólnoeuropejskich. Końcowe wydarzenie związane z projektem, które miało miejsce w Berlinie w czerwcu 2013 roku, obejmowało prezentację Strategii Rozwoju Kolei Bałtyckiej, instrumentu kształtowania polityki stymulowania wzrostu gospodarczego w regionie wschodnio-bałtyckim. Wiedza zdobyta z badań i projektów pilotażowych została wykorzystana przy opracowywaniu strategii, która jest kluczowym wynikiem projektu.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w projekcie „Kolej Bałtycka – Korytarz Wzrostu” wyniosła 3 587 090 EUR, z czego 2 836 000 EUR pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „Region Morza Bałtyckiego” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

17/12/2015