Efektywny, bezpieczny i zrównoważony transport morski

Dzięki projektowi EfficienSea region Morza Bałtyckiego staje się wzorem bezpieczeństwa na morzu.

Inne narzędzia

 
E-nawigacja polega na zharmonizowanym tworzeniu, zbieraniu, integracji, wymianie i prezentacji informacji morskich na pokładach statków i na lądzie za pośrednictwem środków elektronicznych, które ulepszają nawigację od przystani do przystani w zakresie bezpieczeństwa na morzu i ochrony środowiska morskiego. E-nawigacja polega na zharmonizowanym tworzeniu, zbieraniu, integracji, wymianie i prezentacji informacji morskich na pokładach statków i na lądzie za pośrednictwem środków elektronicznych, które ulepszają nawigację od przystani do przystani w zakresie bezpieczeństwa na morzu i ochrony środowiska morskiego.

Jako strategiczny projekt w ramach Programu regionu Morza Bałtyckiego, EfficienSea ogrywa kluczową rolę w rozwiązywaniu istotnych kwestii z zakresu bezpieczeństwa i reagowania na wypadki na morzu. Jednocześnie EfficienSea jest sztandarowym projektem w ramach Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego, pierwszej tego typu strategii makroregionalnej.

Siła napędowa bezpieczeństwa na morzu

EfficienSea to wspólny projekt 16 partnerów z sześciu krajów regionu Morza Bałtyckiego. Ma on na celu poprawę bezpieczeństwa na morzu oraz stanu środowiska w regionie w ramach szybkich i skoordynowanych działań. Władze na szczeblu krajowym i regionalnym oraz instytuty badawcze razem opracowują i wdrażają narzędzia, które zapewniają bezpieczny, zrównoważony i efektywny transport na morzu.

Innowacyjne narzędzia

Zaawansowane narzędzia używane w ramach projektu EfficienSea skupiają się głównie na innowacjach w dziedzinie e-nawigacji — koncepcji, która rewolucjonizuje bezpieczeństwo na morzu przez ograniczenie nadmiaru informacji i uproszczenie nawigacji. W rezultacie powstał system, który usprawnia przetwarzanie i rozpowszechnianie danych i informacji o morzu.

W ramach tej struktury EfficienSea tworzy również szereg powiązanych usług, które obejmują narzędzia zdolne do symulacji ryzyka i skutków zwiększonego ruchu na morzu. Ponadto projekt obejmuje przeprowadzanie licznych kampanii informacyjnych mających na celu uatrakcyjnienie pracy na morzu wśród młodych ludzi. 

Bezpieczniejsze morza

EfficienSea już teraz przynosi efekty. W ramach programu opracowano różne prototypowe usługi e-nawigacji oraz testuje się obszar ich zastosowania. Aby sprostać wyzwaniom związanym z rekrutacją, opracowano wspólny program szkoleń, który obejmuje seminaria, warsztaty, filmy instruktażowe oraz platformy społecznościowe. Ponadto uczestnicy programu przygotowują innowacyjny Automatyczny System Identyfikacji, który umożliwia dokładniejsze śledzenie ruchu statków.

„EfficienSea to jeden z najważniejszych projektów w regionie Morza Bałtyckiego, zapewniający bezpieczeństwo dla tych, którzy korzystają z morza oraz otaczającego go środowiska morskiego.”

  • Darijus Valiucko, dyrektor ds. komunikacji, Program regionu Morza Bałtyckiego 2007–2013.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączny budżet projektu „Efektywny, bezpieczny i zrównoważony transport morski (EfficienSea)” wynosi ok. 8 000 000 EUR, z czego 5 000 000 EUR pochodzi z unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu regionu Morza Bałtyckiego w okresie programowania 2007–2013. Głównym partnerem projektu jest Duński Urząd Morski. 


Data projektu

29/04/2014