Bardziej ekologiczne budownictwo – nowe standardy

W nowoczesnym budownictwie mieszkaniowym aspekty środowiskowe stają się jedną z najważniejszych kwestii na etapie projektowania. W celu uproszczenia procedur i praktyk uczestnicy zainaugurowanego niedawno projektu Longlife dokonają przeglądu porównawczego standardów w krajach partnerskich i opracują wytyczne, które będą służyć za podstawę dla zbudowania prototypowego, oszczędzającego zasoby budynku mieszkalnego.

Inne narzędzia

 
Eksperci analizują możliwości opracowania praktyk budowlanych uwzględniających dobro środowiska Eksperci analizują możliwości opracowania praktyk budowlanych uwzględniających dobro środowiska

„Pro Potsdam GmbH posiada doświadczenie w zakresie zarządzania i rewitalizacji osiedli mieszkaniowych. W ramach projektu Longlife będziemy się dzielić wiedzą na temat stosowanych praktyk i poszukiwać trwałych rozwiązań dla budynków mieszkalnych w zakresie efektywności energetycznej i zrównoważonego rozwoju.”
Horst Müller-Zinsius, Dyrektor Zarządzający, Pro Potsdam GmbH

Zrównoważony rozwój i efektywność energetyczna, w połączeniu z nowymi i udoskonalonymi technologiami, będą najważniejszymi aspektami prototypowego budynku. Korzystając z dobrych praktyk, technik i struktur instytucjonalnych wytyczne projektu Longlife będą mogły zostać użyte także przy budowie innego rodzaju budynków, takich jak szkoły i szpitale.

Wybór najlepszej wiedzy praktycznej

Kraje partnerskie - Dania, Niemcy, Litwa, Polska i Rosja (partner stowarzyszony) – będą wymieniać się wiedzą na temat procesów budowlanych w poszczególnych krajach. Informacje te zostaną porównane i przeanalizowane tak, aby móc na ich podstawie opracować zestaw wytycznych. Prace te pozwolą także zminimalizować różnice pomiędzy ekologicznymi budynkami mieszkalnymi w regionie Morza Bałtyckiego.

Jasne procedury – ekologiczne budynki

Wstępne analizy porównawcze obejmują etap planowania, uzyskiwania zezwoleń i procedur przetargowych oraz praktyki dotyczące rozwijania i stosowania technologii mieszkaniowych i budowlanych. Wytyczne będą odzwierciedlać najlepsze i najciekawsze aspekty procesów obowiązujących w poszczególnych krajach w celu wdrożenia nowych, innowacyjnych i coraz wyższych standardów w zakresie efektywności energetycznej, zrównoważonego rozwoju, oszczędności zasobów i niskich kosztów eksploatacji. Uczestnicy zbudują w oparciu o wytyczne prototypowy budynek mieszkalny, który będzie można dostosować do potrzeb danego państwa. Prototypowa konstrukcja otrzyma także certyfikat zrównoważonego budynku.

Rozpowszechnianie wiedzy

Potencjalni beneficjenci projektu nie ograniczają się wyłącznie do sektora mieszkaniowego. Przedszkola, szpitale i biura także powinny móc skorzystać z wypracowanych technologii i praktyk. Uniwersytety, podmioty publiczne i wspólnoty mieszkaniowe z krajów partnerskich będą odpowiedzialne za rozpowszechnianie wyników projektu Longlife w poszczególnych państwach. W dłuższej perspektywie, po zakończeniu projektu Longlife, prace będą kontynuowane w ramach nowo utworzonego Stowarzyszenia na rzecz rozwoju budownictwa mieszkaniowego w regionie Morza Bałtyckiego (BAltic Sea Housing Development Association – BASHDA).

Data projektu

14/01/2010