Nowa oferta morskiej energetyki wiatrowej na południowym Bałtyku

Współpraca terytorialna w zakresie pozyskiwania energii i ochrony środowiska pomaga w promowaniu morskiej energii wiatrowej (MEW) w regionie południowego Bałtyku, gdzie produkcja MEW jest najwydajniejsza i gdzie potencjał ten nie jest w pełni wykorzystywany. Partnerzy zebrali wszystkie dotychczasowe doświadczenia, by usunąć ewentualne przeszkody rozwojowe.

Inne narzędzia

 
Anders Nilsson jest właścicielem jednej z firm uczestniczących w projekcie OFF.E.R.  © Anders Nilsson Anders Nilsson jest właścicielem jednej z firm uczestniczących w projekcie OFF.E.R. © Anders Nilsson

" Chcemy tworzyć morskie farmy wiatrowe i potrzebujemy do tego wydajnej sieci dostawców. Grupa transgraniczna OFF.E.R w regionie południowego Bałtyku bardzo pomogła w utworzeniu opłacalnego łańcucha dostaw. Mapa Firm bardzo pomaga w wyszukiwaniu potencjalnych dostawców potrzebnych produktów i usług — tu na miejscu i po drugiej stronie granicy. "

Anders Nilsson, Blekinge Offshore

Przeprowadzono akcje promocyjne podnoszące świadomość możliwości korzystania z MEW. Opracowano atlas wiatrów południowego Bałtyku, w którym opisano morskie zasoby wiatrowe przy użyciu obserwacji satelitarnych i modelu mezoskalowego. Wśród imprez promocyjnych znalazły się m.in. interaktywna wystawa łodzi w Danii i Niemczech oraz trzy ekspozycje stałe w Rostocku (Niemcy), Væggerløse (Dania) i Gdańsku (Polska).

Przeprowadzono analizy i opracowano narzędzia pomocnicze dla planistów i firm, by pomóc w pozycjonowaniu południowego Bałtyku jako wiodącego regionu wykorzystującego MEW. Zbadano na przykład wpływ energetyki wiatrowej na atrakcyjność turystyczną. Dzięki wymianie doświadczeń w Polsce powstały nowe przepisy umożliwiające inwestycje na morzu — wnioski o zezwolenia na budowę morskich farm wiatrowych złożyło ponad 70 firm.

Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorstw

Rozwój biznesowy i tworzenie transgranicznego bloku MEW wspierano na lokalnych i transgranicznych imprezach oraz seminariach dla firm. Dodatkowo utworzono pomocne narzędzia, takie jak Mapa Firm, w której znalazło się ponad 160 przedsiębiorstw zaangażowanych w wytwarzanie MEW w regionie południowego Bałtyku, podręcznik dla inwestorów czy model gospodarczy morskich farm wiatrowych.

W ramach projektu zorganizowano szkolenia i kursy dla potencjalnych pracowników sektora MEW. W Danii, na Litwie i w Polsce zorganizowano trzy letnie kursy z zakresu MEW, w których wzięło udział ponad 120 magistrantów i doktorantów. Opracowane w ramach projektu internetowe narzędzie edukacyjne oferuje podstawowe materiały do tworzenia kursów z zakresu MEW, podzielone według specyfiki poszczególnych krajów i zakresów tematycznych.

Na ostatniej konferencji partnerzy podpisali umowę, w której podkreślono wolę kontynuacji i pogłębienia współpracy w ramach nowej transgranicznej sieci MEW.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w projekcie „Oferta dla południowego Bałtyku” wyniosła 2 002 571 euro, z czego 1 585 543 euro pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „Południowy Bałtyk” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

14/09/2015