Lepsze przygotowanie transgraniczne jednostki polskiej i czeskiej straży pożarnej do działania

Projekt ten, finansowany ze środków UE, ułatwił współpracę między różnymi jednostkami ochotniczej straży pożarnej, znajdującym się na terenie transgranicznego regionu Czech i Polski, poprzez wspomaganie poprawy warunków pracy i warunków socjalnych dla ochotników, modernizację sprzętu i wzmocnienie poczucia wzajemnego szacunku.

Inne narzędzia

 
Strażak-ochotnik w trakcie szkolenia. © Obec Lánov Strażak-ochotnik w trakcie szkolenia. © Obec Lánov

" Czesko-polski projekt straży pożarnej okazał się sukcesem, był bardzo korzystny i wniósł do regionu nową świadomość na temat ochotniczej straży pożarnej i jej działań "

Bedřich Kovář, Wiceburmistrz Lánova

Region transgraniczny Czech i Polski jest usiany małymi górskimi wioskami. Ich rozmiar nie chroni ich jednak przed zdarzeniami awaryjnymi, których doświadczają większe społeczności. W odróżnieniu jednak od większych miast, miejscowości takie jak Lánov w Czechach oraz Szklarska Poręba i Karpacz w Polsce są zależne od pomocy niewielkich, ochotniczych jednostek straży pożarnej, zmuszonych do korzystania z przestarzałego sprzętu, co również utrudnia rekrutowanie następnego pokolenia ochotników.

Mając na uwadze fakt, że strażacy po obu stronach granicy borykają się z tymi sami wyzwaniami, władze tych miast zdecydowały się na zebranie zasobów i wiedzy. 

Ćwiczenia we współpracy transgranicznej

Pomysł narodził się w Lánovie, gdzie – widząc, co dzieje się w regionie przygranicznym – strażacy uświadomili sobie, że skoro pożar nie zatrzymuje się na granicach państwa, straż pożarna też nie powinna. Zaproponowali zatem rozszerzenie współpracy z jednostkami straży pożarnej z drugiej strony granicy w sąsiedniej Szklarskiej Porębie i Karpaczu. 

W trakcie projektu władze zorganizowały szereg wspólnych ćwiczeń dla jednostek polskich i czeskich, a ponadto umożliwił on wymianę informacji i najlepszych praktyk. Uruchomiono także program edukacji dla młodzieży, ukierunkowany na szkolenie młodych ludzi w zakresie ochrony przeciwpożarowej i objaśnienie ważnej roli ochotników w straży pożarnej, tym samym zwiększając ich zainteresowanie zawodem strażaka. 

Kolejnym popularnym rezultatem współpracy była dwujęzyczna broszura dotycząca bezpieczeństwa pożarowego, rozpowszechniana wśród obywateli we wszystkich trzech miastach. Broszura zawierała informacje i instrukcje dotyczące zachowania w trakcie kryzysu oraz słowniczek terminów technicznych i komend.

W efekcie tych transgranicznych działań jednostki straży pożarnej w obu krajach zwiększyły swoją zdolność do efektywnego reagowania na pożary i inne sytuacje awaryjne. Projekt zbliżył również obie społeczności, zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym. 

Nowe obiekty, nowy sprzęt, nowe twarze

Oprócz działań na rzecz współpracy transgranicznej, projekt pomógł także indywidualnie straży pożarnej w każdym z krajów. Na przykład po stronie czeskiej w ramach projektu sfinansowano odbudowę remizy strażackiej w Lánovie i wsparto zakup nowego sprzętu. To z kolei pozwoliło strażakom na zdobycie szacunku ze strony społeczności lokalnej – jednocześnie znacznie zwiększając zainteresowanie młodych ludzi i potencjalnych nowych kandydatów strażą pożarną. 

Po stronie polskiej uformowano nowe jednostki młodzieżowej straży pożarnej. W przeszłości tworzono jedynie grupy dorosłych, co utrudniało rekrutowanie kolejnego pokolenia strażaków. W Karpaczu ponadto wybudowano nową remizę. 

Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE

Łączna wartość inwestycji w projekt „Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lanov, Szklarska Poręba i Karpacz” wyniosła 713 393 EUR, przy czym wkład unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 606 384 EUR został wniesiony za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska” na okres programowania 2007–2013.

 

Data projektu

17/11/2017