Edukacja w dziedzinie polityki

W trakcie realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnej polityki regionalnej i polityki spójności powstają liczne badania, analizy i sprawozdania, które mogą przyczynić się do wymiany doświadczeń, wiedzy i dobrych praktyk z pozostałymi członkami Unii Europejskiej. Poniższa baza danych została stworzona dla wszystkich promotorów projektów, decydentów i ekspertów, aby promować edukację w dziedzinie polityki. Zawiera ona wyniki studiów przypadku, sprawozdania zawierające oceny ex-post i inne podsumowania projektów. Dokumenty te są ogólnodostępne za pomocą poniższej wyszukiwarki.

Inne narzędzia