Poprawa komfortu życia seniorów: projekty usług i innowacyjna opieka nad osobami starszymi

Projekt „Innowacje na rzecz Aktywnego Starzenia się” (Design-led innovations for Active Ageing – DAA) zrzesza miasta z ośmiu europejskich krajów, a jego celem jest opracowanie i dzielenie się społecznymi innowacjami oraz najlepszymi pomysłami w zakresie rozwiązywania problemów starzejącej się populacji.

Inne narzędzia

 
Projekt zrzesza specjalistów ds. opieki nad osobami starszymi i projektantów usług w celu opracowania zrównoważonych rozwiązań dla starzejących się społeczeństw Projekt zrzesza specjalistów ds. opieki nad osobami starszymi i projektantów usług w celu opracowania zrównoważonych rozwiązań dla starzejących się społeczeństw

Słowo projekt nie odnosi się wyłącznie do stylizacji; projekt może także być siłą napędową innowacji i gwarancją planowania pod kątem potrzeb beneficjentów. Dowodem tego jest projekt DAA, w ramach którego specjaliści ds. opieki nad osobami starszymi połączyli siły z projektantami usług w celu opracowania zrównoważonych rozwiązań dla starzejących się społeczeństw.

Scenariusze stały się pionierskimi przykładami wdrożenia

W każdym z ośmiu miast położono nacisk na wybrany element usług dla seniorów, łącznie zwanych „scenariuszami”. Z pomocą ekspertów i projektantów stworzono tzw. „szkice projektów”, które następnie przedyskutowano podczas warsztatów i innych spotkań w celu opracowania planu wdrażania przedstawionych pomysłów. W ramach zintegrowanego podejścia uwzględniono zarówno potrzeby udziałowców, jak i beneficjentów.

W stolicy Finlandii, Helsinkach, które były głównym partnerem projektu, w jednej z dzielnic przeprowadzono studium przypadku w celu przetestowania modeli budżetowania indywidualnego, umożliwiających seniorom kompleksowe zarządzanie poziomem wykorzystania wsparcia i usług na podstawie indywidualnych potrzeb. Niezależność i bezpieczeństwo seniorów były także tematem przewodnim na spotkaniu w Oslo, gdzie omówiono technologie związane z opieką społeczną, oraz w Berlinie, gdzie przeanalizowano warunki wdrażania rozwiązań w zakresie nowoczesnych technologii w służbie osobom starszym (Ambient Assisted Living).

Promowanie włączenia społecznego i poprawa administracji publicznej

W ramach kilku projektów zbadano proces włączenia społecznego. W szczególności w belgijskiej Antwerpii przeprowadzono badania dotyczące sposobu wyszukiwania społecznie wykluczonych seniorów żyjących w miastach, natomiast Warszawa zastanawiała się nad rolą organizacji edukacyjnych w zapobieganiu wykluczeniu społecznemu osób starszych.

Sztokholm opracował plan wykorzystania przenośnych zraszaczy do zwiększenia ochrony przeciwpożarowej osób starszych w ramach usprawniania procedur świadczenia usług na rzecz seniorów. W Sofii z kolei postawiono na społeczeństwo przyjazne seniorom poprzez wzmocnienie współpracy z organizacjami charytatywnymi i wolontariuszami, a Barcelona opracowała system opieki zdrowotnej dla osób z chorobą Alzheimera.

Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji w ramach projektu „Innowacje na rzecz Aktywnego Starzenia się” (Design-led innovations for Active Ageing – DAA) wyniosła 2 022 700 EUR, z czego 1 366 133 EUR pochodziło ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego „INTERREG IVC” w okresie programowania 2007–2013.

Data projektu

18/01/2016