Energia odnawialna z niewykorzystanej trawy dzięki DANUBENERGY

W ramach tego transnarodowego projektu niewykorzystana trawa z obszarów zalewowych Dunaju i innych rzek Europy Środkowej przekształcana jest na biopaliwa, dzięki którym uzyskuje się zrównoważoną energię i zachowuje się różnorodność biologiczną.

Inne narzędzia

 
W projekcie DANUBENERGY trawa z nadbrzeżnych obszarów zalewowych wykorzystywana jest do produkcji biopaliw. W projekcie DANUBENERGY trawa z nadbrzeżnych obszarów zalewowych wykorzystywana jest do produkcji biopaliw.

" Odkąd zacząłem pracę nad tym projektem, uświadomiłem sobie, że niewykorzystane zasoby trawy są naprawdę ogromne. W tej chwili import dużych ilości granulatu przez Atlantyk jest dla mnie jeszcze bardziej niezrozumiały. "

Bernhard Schneider, Energy Agency of the Regions, kierownik projektu DANUBENERGY

Wraz z rozwojem możliwych do składowania paliw stałych produkowanych przy wykorzystaniu biomasy z nadbrzeżnych terenów trawiastych DANUBENERGY uwzględnia trzy cele: udoskonalenie procesów produkcji poprzez wdrożenie nowej, energooszczędnej technologii przetwarzania biomasy, wykorzystanie dotychczas nieużywanych materiałów jako podstawy do opracowania paliwa oraz dostarczenie na rynek produkowanych regionalnie biopaliw wysokiej jakości.

Mobilna elektrownia demonstracyjna, którą przedstawiono w 9 miejscach realizacji projektu w siedmiu krajach, zobrazowała korzyści płynące z nowej technologii i została wykorzystana w badaniach wykonalności polegających na ocenie surowców i parametrów technologicznych najlepszych dla każdego regionu. Projektowi towarzyszyły procesy oceny oddziaływania na środowisko oraz analizy socjoekonomiczne, które miały na celu określenie stabilności tej technologii w danym regionie. Jednocześnie budowanie wspólnego potencjału przygotowało zainteresowane strony na kontynuację programu po ukończeniu projektu.

Zachowanie różnorodności biologicznej i odnalezienie nowych źródeł bioenergii

Wiele obszarów zalewowych stanowi istotną przestrzeń dla ptaków i innych gatunków chronionych na mocy unijnych dyrektyw ptasiej i siedliskowej. Aby utrzymać taki krajobraz, trawę i trzcinę należy zbierać raz do roku. Materiał ten jest jednak zbyt dojrzały, by wykorzystać go jako zielonkę, i zbyt suchy do konwencjonalnego użytku w wytwórniach biogazu. Gdy trawa gnije, co jest częstym zjawiskiem, uwalnia gazy cieplarniane.

Dzięki nowej technologii IFBB (zintegrowana produkcja paliwa stałego i biogazu z biomasy) zebrany materiał wciąż można wykorzystać. Wydziela się z niego elementy stałe, które są następnie przetwarzane w granulat paliwa stałego, oraz płyn, który fermentuje w wytwórniach biogazu w celu wytworzenia energii elektrycznej. W tym przypadku zastępuje kukurydzę. Ograniczenie użycia kukurydzy jako surowca jest konieczne dla wytwórni biogazu, ponieważ jest ona zbyt cenna i droga, by produkować z niej energię.

Jak wykazuje badanie obszaru zalewowego w dolinie rzeki Lužnice na granicy austriacko-czeskiej, w czasie trwania projektu zaobserwowano wzrost liczby gatunków zarejestrowanych w obszarach trawiastych pod obserwacją (A. Schmidt, Botaniczna analiza obszarów zalewowych rzeki Lužnice w Gmünd, które zostały objęte badaniem pilotażowym w 2013 roku).


Łączna wartość inwestycji i środki finansowania z UE

Łączna wartość inwestycji dotyczących projektu „Improving eco-efficiency of bio-energy production and supply in riparian areas of the Danube river basin and other floodplains in Central Europe — DANUBENERGY” (Polepszenie Wydajności Energetycznej Produkcji Bioenergii oraz Zasoby Obszarów Nadbrzeżnych Dunaju i Innych Obszarów Zalewowych w Europie Środkowej — DANUBENERGY) wyniosła 1 777 824 EUR, z czego 1 381 677 EUR pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach programu operacyjnego „Europa Środkowa” w okresie programowania 2007–2013.


Data projektu

19/12/2014