Strażnicy szkoły „inteligentnej energetycznie”

Szkoły w Europie Środkowej uczą się, jak ważne jest oszczędzanie energii – dzięki projektowi finansowanemu ze środków UE, w ramach którego stworzono serię programów edukacyjnych, narzędzi „inteligentnej energii” oraz innowacyjny program „strażników energii”, zachęcający uczniów i nauczycieli do dawania dobrego przykładu poprzez dbałość o środowisko, a także generowanie oszczędności dla szkoły.

Inne narzędzia

 
Awareness-raising and behaviour change are key tools in the ENERGY@SCHOOL programme.  ©Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Italy Awareness-raising and behaviour change are key tools in the ENERGY@SCHOOL programme. ©Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Italy

" Innowacyjną i kluczową ideą jest zwiększenie efektywności energetycznej w szkołach poprzez stworzenie strażników energii, aby zaangażować uczniów, nauczycieli, personel szkoły i ekspertów w proces tworzenia szkół „inteligentnych energetycznie”. Koncepcja ENERGII W SZKOLE gwarantuje zaangażowanie wszystkich zainteresowanych, od rodzin i uczniów po szkoły i gminy. "

Rita Ricci, Kierownik Projektu, Unione dei Comuni della Bassa Romagna

Sektor budowlany w Europie jest bardzo otwarty na optymalizację energii. Szkoły w szczególności nie są generalnie oszczędnymi użytkownikami energii i ponoszą wysokie koszty. Aby zredukować ich ślad węglowy i obniżyć poziom wydatków, niezbędne jest podjęcie środków w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza w szkołach wybudowanych kilkadziesiąt lat temu i w regionach, w których mniej inwestowano.

ENERGIA W SZKOLE to pomoc dla sektora publicznego we wdrażaniu planów działania i programów pilotażowych na rzecz „inteligentnej energii” w ponad 40 szkołach podstawowych i średnich. Zintegrowana koncepcja programu polega na edukowaniu oraz szkoleniu personelu szkoły i uczniów, którzy mogą stać się starszymi i młodszymi strażnikami energii. 

Aktywne zaangażowanie

Aktywny udział wszystkich stron ma kluczowe znaczenie dla powodzenia programu. Szkoły w siedmiu krajach Europy Środkowej odkrywają metody na gospodarowanie i oszczędzanie energii poprzez prezentacje, szkolenia i aplikacje opracowane w ramach projektu. Celem tych działań jest zachęcanie do długoterminowej zmiany zachowań i wzmocnienie umiejętności. 

Uczestniczące szkoły i gminy otrzymują wsparcie przy tworzeniu własnego Planu Zarządzania Inteligentną Szkołą, który określa najlepsze praktyki, wytyczne energooszczędności, audyty i metody, finansowanie, zarządzanie i działania dotyczące zachowań, które są podejmowane przez strażników energii. 

Te plany pilotażowe dostarczają informacje dla strategii krajowej w krajach, w których projekt jest realizowany (Włochy, Polska, Chorwacja, Słowenia, Niemcy, Austria, Węgry), co z kolei ma wpływ na pracę nad stworzeniem wspólnej strategii dla szkół zainteresowanych poprawą swojego wizerunku ekologicznego. Szkolenie to kluczowy komponent projektu, który pomaga nauczycielom, personelowi technicznemu szkoły i dzieciom poprzez gry, scenki i ćwiczenia praktyczne. 

Nauka również poprzez działanie

Partnerzy realizują wizyty studyjne w celu przekazywania najlepszych praktyk, które zostały już wdrożone w niektórych gminach. Na przykład wizyta w szkole podstawowej Frana Roša w Słowenii pokazała, co można zrobić, aby zwiększyć efektywność energetyczną i ogólny komfort nawet w budynkach z czasów komunizmu. 

Eksperci krok po kroku wykazali oszczędności, które mogą wynikać z nawet drobnych zmian w podejściu szkoły do zapotrzebowania na ogrzewanie poprzez zastosowanie inteligentnych liczników, lepszej izolacji, zmienny system ogrzewania, świadomość zapotrzebowania na komfort i ciepło w pomieszczeniach użytkowanych i pustych. 

Eksperci odkryli, że szkoła Frana Roša ma już bardzo wysoki poziom świadomości energetycznej – niedawno rozpoczęła kampanię promującą „kulturę energetyczną” wśród personelu i uczniów, w której aktywną rolę odgrywa również dyrektor. Wprowadzono laboratoria, warsztaty i inne kreatywne działania, na przykład naklejki „energetyczne” i tabliczki przypominające uczniom i nauczycielom o gaszeniu świateł oraz zwracaniu uwagi na straty energii, na przykład wskutek pozostawienia otwartych okien.

Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE 

Łączna wartość inwestycji w projekt „Optymalizacja energii i zmiana zachowań w szkołach Europy Środkowej ” wyniosła 2 581 379 EUR, przy czym wkład unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 2 127 776 EUR został wniesiony za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Interreg EUROPA ŚRODKOWA” na okres programowania 2014–2020. 

 

Data projektu

17/11/2017