Szlak rowerowy wokół Tatr daje możliwość obcowania z przyrodą i kulturą

W ramach współpracy między Polską i Słowacją powstało 60 km ścieżek rowerowych biegnących wokół Tatr wraz z towarzyszącą infrastrukturą. Jest to już drugi etap większego projektu, który zakłada realizację liczącej ponad 250 km pętli wokół Tatr z trasami rowerowymi, narciarskimi i biegowymi. Autorom projektu przyświeca cel, jakim jest uczynienie tego pięknego regionu i jego zasobów kulturalnych bardziej dostępnymi dla mieszkańców i turystów.

Inne narzędzia

 
Poland and Slovakia have joined forces to construct 60 km of cycling paths and related infrastructure in the region around the Tatras mountains ©Tatras Cycling route Poland and Slovakia have joined forces to construct 60 km of cycling paths and related infrastructure in the region around the Tatras mountains ©Tatras Cycling route

" Wszystkich, którzy chcieliby połączyć aktywny i zdrowy wypoczynek z odkrywaniem nieznanych miejsc i niepowtarzalnych zabytkowych obiektów, podziwianiem wspaniałych krajobrazów i bogactwa przyrody, zapraszamy na historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr. Obecnie można korzystać ze 160 km tras rowerowych wraz z infrastrukturą, które umożliwiają mieszkańcom i turystom podróżowanie rowerem i odkrywanie wyjątkowych miejsc i zabytków kultury pogranicza polsko-słowackiego. "

Agnieszka Pyzowska, koordynatorka projektu

Oprócz wyznaczenia ścieżek rowerowych drugi etap projektu przewidywał budowę 14 nowych miejsc do odpoczynku i darmowego parkingu typu „parkuj i jedź”. Zaplanowano też działania promujące nową trasę — między innymi rozbudowano i ulepszono dedykowaną stronę internetową: www.szlakwokoltatr.eu, na której można znaleźć obszerne informacje na temat szlaku i położonych wzdłuż niego lokalnych atrakcji.

Ponadto opracowano mapy i przewodniki dotyczące tras i regionów, przez które przebiegają, wydane zarówno w wersji papierowej, jak i w formie e-booka. Zespół projektu ogłosił też konkurs na projekt logo szlaku rowerowego, a na 2019 roku zaplanowano cykl wydarzeń skierowanych do przedstawicieli władz lokalnych i organizacji turystycznych, w ramach których zaprezentowana zostanie trasa rowerowa wraz z nowo powstałą infrastrukturą.

Kontynuacja sukcesu

Prace stanowią ciąg dalszy pierwszego etapu projektu, który został ukończony w 2015 roku. W ich wyniku powstało prawie 100 km ścieżek, w tym 35-kilometrowy odcinek transgraniczny zbudowany na nasypie torów kolejowych, które pamiętają czasy Austro-Węgier. W trakcie pierwszego etapu wyremontowano też jeden most i utworzono 15 miejsc do odpoczynku.

Celem projektu jest przyciągnięcie większej liczby turystów do krain leżących wokół Tatr, oferując zwiedzającym możliwość podziwiania tamtejszych krajobrazów i zabytków oraz poznania ich historii. W okolicy znajduje się 15 obiektów wpisanych na Listę światowego dziedzictwa UNESCO, a także stare zespoły miejskie, ośrodki sztuki ludowej, zamki i drewniane kościoły, które można znaleźć tylko w tej części świata. Nowa infrastruktura powinna zadziałać jak katalizator rozwoju biznesu w sektorach takich jak branża gastronomiczna i hotelarska, usługi przewodników oraz wypożyczalnie rowerów i nart.

Badanie natężenia ruchu rowerowego pokazuje, że trasa jest już wykorzystywana przez około 90 000 osób rocznie. Co więcej, przyciąga nie tylko zapalonych miłośników jazdy na rowerze, ale również biegaczy i rolkarzy, a zimą narciarzy. Wzdłuż szlaku regularnie organizowane są różne wyścigi, biegi i imprezy rowerowe.

Projektem zarządza Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TATRY — wspólny polsko-słowacki podmiot prawny ustanowiony na mocy prawa UE.

Video

Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE

Łączna wartość inwestycji w projekt „Szlak rowerowy wokół Tatr (II etap)” wyniosła 5 892 204 EUR, przy czym wkład unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 4 885 762 EUR został wniesiony za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Interreg V-A Polska-Słowacja” na okres programowania 2014–2020. Inwestycja objęta jest priorytetem „Ochrona i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego na terenach przygranicznych.”

Data projektu

22/02/2019