BOOSTINNO: Wspieranie innowacji wśród Europejczyków

W jaki sposób miasta mogą wdrażać najlepsze praktyki w zakresie wykorzystywania innowacji proponowanych przez obywateli? Odpowiedź na to pytanie znalazł zespół projektu BoostInno.

Inne narzędzia

 
BoostInno ecosystem of partner cities, mapping flagship initiatives and local projects using the Kumu platform. ©URBACT (2018) BoostInno ecosystem of partner cities, mapping flagship initiatives and local projects using the Kumu platform. ©URBACT (2018)

" Aby móc wprowadzać innowacje, miasto powinno zacząć od unowocześnienia własnej administracji. "

Paweł Adamowicz, były Prezydent Gdańska

Powszechnie uważa się, że jeśli chodzi o politykę miejską, urzędnicy podejmują wszelkie decyzje i opracowują plany, a obywatele jedynie je akceptują. Jednak urbaniści powoli przekonują się, że jest wręcz przeciwnie – najczęściej to obywatele są inicjatorami zmian w przestrzeni miejskiej. Ignorowanie pomysłów obywateli może mieć negatywne skutki.

Dzięki projektowi BOOSTINNO, realizowanemu w ramach Sieci Planowania Działań URBACT, władze miast mogły dowiedzieć się, jak w pełni wykorzystywać potencjał zmian inicjowanych przez społeczeństwo. Działając zarówno w dużych, jak i średnich miastach w całej Europie, uczestnicy projektu pomagali gminom lepiej zrozumieć innowacje społeczne i wprowadzać zmiany pobudzające innowacyjność wśród obywateli. Wysiłki te zaowocowały znacznymi zmianami w zarządzaniu tymi miastami.

Pośrednicy w innowacjach społecznych

Projekt opierał się na partnerstwie 10 miast, które wspólnie pracowały nad najlepszymi praktykami w zakresie planowania, finansowania, rozwoju i zarządzania innowacjami społecznymi. Wśród miast uczestniczących znalazły się: Braga (Portugalia), Baia Mare (Rumunia), Barcelona (Hiszpania), Gdańsk i Wrocław, Mediolan (Włochy), Paryż i Strasburg (Francja) i szwedzki region Skania.

Głównym celem projektu było uczynienie administracji publicznych pośrednikami innowacji społecznych. Aby to osiągnąć, opracowano plany dla każdego z miast uczestniczących, co wymagało wcześniejszego rozpoznania lokalnych potrzeb i wyzwań, a następnie określenia indywidualnych celów.

Na przykład Baia Mare chciało zwiększyć rolę obywateli, dlatego jego lokalny zintegrowany plan działania skupiał się na sposobach angażowania społeczeństwa w rozwój miasta i metodach zarządzania tym procesem za pomocą różnych działań i narzędzi.

W toku trwania projektu władze miasta podjęły istotne kroki w kierunku stworzenia bardziej otwartych i przyjaznych dla użytkownika usług, wykorzystując w tym celu platformę, za pośrednictwem której obywatele mogą wskazywać lokalne potrzeby i pomagać w poszukiwaniu odpowiednich rozwiązań.

Wymiana najlepszych praktyk

W ramach projektu oprócz planów opracowano także obszerne streszczenie wniosków i najlepszych praktyk dotyczące wykorzystywania innowacji społecznych w celu wspierania zrównoważonego rozwoju.

Na przykład Gdańsk, we współpracy z ponad 120 zainteresowanymi stronami, stworzył model społecznej integracji migrantów i uchodźców, który następnie został udostępniony pozostałym miastom.

Projekt był realizowany w ramach URBACT – programu europejskiej współpracy terytorialnej, którego celem jest promowanie zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich w całej Europie. Program wykorzystuje zasoby i know-how do wzmacniania zdolności miast w zakresie udoskonalania swoich strategii w czterech obszarach: zarządzanie, środowisko, integracja i gospodarka.

Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE

Łączna wartość inwestycji w projekt „BoostInno – wspieranie innowacji społecznych” wyniosła 744 419 EUR, przy czym wkład unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 574 708 EUR został wniesiony za pośrednictwem programu operacyjnego URBACT III na okres programowania 2014–2020. Inwestycja objęta jest priorytetem „Zmiany demokratyczne”.

Data projektu

11/08/2020