Lepsza jakość produktów palarni kawy dzięki realizacji projektu technologicznego

W ramach projektu finansowanego ze środków UE opolska firma opracowuje innowacyjne sposoby kontroli procesu suszenia i przechowywania zielonych ziaren kawy. Firma Hard Beans Coffee Roasters wykorzystuje wyniki projektu do poprawy jakości i zwiększenia świeżości swoich produktów przeznaczonych na rynek kawy segmentu specialty.

Inne narzędzia

 
Hard Beans Coffee Roasters used this EU-funded project to research better ways to control the drying and storing of green coffee beans, to ensure a better-tasting cup of coffee. ©Creative Commons Hard Beans Coffee Roasters used this EU-funded project to research better ways to control the drying and storing of green coffee beans, to ensure a better-tasting cup of coffee. ©Creative Commons

" Projekt pozwala nam poszerzyć naszą wiedzę ekspercką dotyczącą przechowywania zielonych ziaren kawy, będzie więc miał duży wpływ na rozwój naszej firmy i pomoże nam wejść na nowe rynki. "

Krzysztof Barabosz, Hard Beans Coffee Roasters

Technologia ma za zadanie utrzymywać poziom związków organicznych, aktywnych i lotnych występujących w zielonych – niepalonych – ziarnach kawy, ponieważ im więcej tych związków zostanie zachowanych podczas przechowywania i suszenia ziaren, tym lepsza będzie parzona z nich kawa.

Firma stworzyła model magazynu zielonych ziaren kawy składającego się z kilku komór, które zapewniają różne warunki przechowywania surowych ziaren kawy (np. różną temperaturę). Prowadzone badania obejmują ocenę różnych parametrów, np. wilgotności, gęstości i aktywności wody oraz wpływu warunków przechowywania na smak i zapach kawy.

Współpraca przemysłowa

Zespół badawczo-rozwojowy firmy Hard Beans nawiązał współpracę z naukowcami z Instytutu Ciężkiej Syntezy Organicznej z Kędzierzyna-Koźla. Wspólnie prowadzą badania dotyczące fizycznych i chemicznych właściwości ziaren kawy.

Faza wdrożeniowa projektu to świetny bodziec dla rozwoju działu badawczego firmy, który opracowuje innowacyjne technologie dla sektora kawowego. Wyniki projektu mogą mieć ogromny wpływ na rozwój firmy w zakresie wysokiej jakości produktów, które zaspokoją potrzeby smakoszy kawy.

Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE

Łączna wartość inwestycji w projekt „Badania przemysłowe i prace rozwojowe dotyczące opracowania technologii przechowywania zielonego ziarna kawy segmentu speciality, przekładające się na zwiększenie kontroli jakości i świeżości produktu docelowego” wyniosła 1 046 589 EUR (4 450 098 PLN), przy czym wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 691 966 EUR (2 942 243 PLN) został wniesiony za pośrednictwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na okres programowania 2014–2020. Inwestycja objęta jest priorytetem „Konkurencyjność MŚP”.

 

Data projektu

14/08/0209