Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej w Zielonej Górze

W centrum Zielonej Góry, największego miasta w województwie lubuskim, odrestaurowano liczne przestrzenie publiczne, łącznie zajmujące powierzchnię 25 hektarów. Rewitalizacja tej części miasta była możliwa dzięki dofinansowaniu w ramach unijnego projektu. W zakres prac weszło wyposażenie w małą architekturę, sadzenie roślin, remont chodników, budowa podziemnego parkingu oraz wytyczenie ścieżek edukacyjnych.

Inne narzędzia

 
Neglected public spaces in the centre of Zielona Góra, Poland, were revitalised under this EU-funded project. ©Creative Commons Neglected public spaces in the centre of Zielona Góra, Poland, were revitalised under this EU-funded project. ©Creative Commons

" Inwestycja ma przekształcić cały plac i resztę przestrzeni wokół filharmonii w ikonę turystyczną Zielonej Góry, na miano której bez wątpienia zasługuje – nie tylko ze względu na lokalizację, ale także ze względu na obecność wielu zabytkowych budynków w tej części miasta. Obszar ten ma być wykorzystywany do celów kulturalnych oraz jako przestrzeń rekreacyjna dla mieszkańców. "

Monika Zapotoczna, kancelaria prezydenta Zielonej Góry

Ponadto zagospodarowano Plac Powstańców Wielkopolskich zlokalizowany przed filharmonią miejską wraz przyległymi terenami, Wzgórzem Winnym, Placem Teatralnym i Placem Matejki, a także teren wzdłuż cieku wodnego Myszka – Gęśnik, który przekształcono w park. 

Kolejnym elementem inwestycji było zaprojektowanie, zbudowanie i zamontowanie zintegrowanego monitoringu wizyjnego obejmującego cały obszar Śródmieścia oraz Dolinę Gęśnika.

Rewitalizacja obszaru wokół filharmonii

Najważniejszym punktem prowadzonych prac była rewitalizacja obszaru wokół filharmonii. Polegała ona na budowie amfiteatru mieszczącego 300 widzów oraz dwóch fontann – pierwsza jest wyposażona w zraszacze i oświetlenie i ma służyć jako podium dla dyrygenta podczas koncertów, a druga to fontanna muzyczna z dekoracją zimową i grą świateł w kształcie kulistym.

Wytyczono ponadto trasę wzdłuż dawnych murów miejskich, a ich pozostałości zostały odnowione. Wzniesiono też cokół pod pomnik św. Urbana, patrona miasta, który następnie odpowiednio podświetlono. Oświetlenie w technologii LED zostało też zastosowane do iluminacji Kościoła Matki Bożej Częstochowskiej. Wokół pomnika Dobosza upamiętniającego powstanie wielkopolskie 1918–1919, które przyczyniło się do utworzenia II Rzeczypospolitej, ułożone zostały granitowe stopnie.

Dodatkowe prace w ramach projektu obejmowały układanie trawników wraz z instalacją zautomatyzowanych systemów nawadniających, tworzenie miejsc odpoczynku z ławkami wokół fontanny muzycznej i wzdłuż chodników, postawienie interaktywnej tablicy informacyjnej oraz zamontowanie koszy na śmieci, pachołków i stojaków na rowery, a także instalację ulicznych poidełek.

Dzięki projektowi przebudowy czterech przestrzeni publicznych przywrócone zostały ich funkcje społeczne, edukacyjne, rekreacyjne i turystyczne. Zapewniając miejsce na wypoczynek i organizację wydarzeń kulturalnych oraz włączając zmarginalizowane grupy mieszkańców w społeczne i kulturalne działania, projekt pomógł zintegrować mieszkańców i poprawić jakość życia w mieście.

Większe bezpieczeństwo publiczne

System monitoringu miejskiego zaprojektowany w ramach projektu jest systemem „otwartym”, który – po konsultacji z komendą miejską policji – można rozbudować, stosując rozwiązania oferowane przez różnych producentów. Składa się z 53 kamer, w tym kamer z wieloma obiektywami, kamer obrotowych oraz jednoobiektywowych kamer o wysokiej rozdzielczości. Miejski system pozwoli na przykład na wykrywanie ruchu i rozpoznawanie twarzy, kolorów czy tablic rejestracyjnych samochodów, dzięki czemu wspomoże organy podczas dochodzeń w sprawie przestępstw i wykroczeń drogowych.

Centralnym elementem sieci jest system zarządzania obrazem, który integruje różne elementy infrastruktury i umożliwia nagrywanie, oglądanie i analizowanie materiału z kamer. System tworzą także pozostałe elementy: cztery stanowiska nadzoru, centrum monitoringu i pomieszczenie administracyjne, oprogramowanie do nagrywania połączeń telefonicznych, ściana wideo z sześcioma monitorami, cztery serwery, system kontroli dostępu z wideodomofonem zlokalizowany w budynku miejskiej straży pożarnej oraz okablowanie światłowodowe i instalacja elektryczna.

 

Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE

Łączna wartość inwestycji w projekt „Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej na terenie miasta Zielona Góra” wyniosła 9 000 000 EUR (38 336 874 PLN), przy czym wkład unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 6 600 000 EUR (28 235 293 PLN) został wniesiony za pośrednictwem Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na okres programowania 2014–2020. Inwestycja objęta jest priorytetem „Włączenie społeczne”.