Trwa remont zespołu pałacowo-parkowego w Korczewie

W ramach finansowanego przez UE projektu swój dawny splendor odzyskała część zabudowań i elementów zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Korczewie, położonego nad Bugiem we wschodniej części Mazowsza. Inwestycja objęła przebudowę dwóch galerii łączących centralną bryłę pałacu ze skrzydłami wschodnim i zachodnim. W łączniku wschodnim docelowo zlokalizowana zostanie oranżeria, a w zachodnim – biblioteka sztuki. Ponadto odbudowano taras wraz ze schodami wejściowymi od strony parku, odmalowano fasadę głównego kompleksu i wyremontowano ogrodzenie w parku.

Inne narzędzia

 
The front of Korczew palace ©Fundacja Pałac w Korczewie The front of Korczew palace ©Fundacja Pałac w Korczewie

" Otrzymane dotacje znacznie przyspieszyły prace remontowe, które rodzina – potomkowie przedwojennych właścicieli – prowadziła przez ostatnie 30 lat. Inne budynki w obrębie dóbr pałacowych wciąż wymagają pracy, ale jesteśmy teraz znacznie bliżej naszego celu, jakim jest stworzenie dużego ośrodka turystycznego, który przyciągnąłby odwiedzających do doliny Bugu. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy od zakończenia prac zaobserwowaliśmy duży wzrost liczby turystów, zainteresowania mediów i ilości ofert współpracy od innych instytucji i artystów. Dzięki udostępnieniu nowych powierzchni wystawienniczych w ciągu roku gościliśmy trzy wystawy czasowe i utworzyliśmy nową ekspozycję stałą. "

Artur Harris, Fundacja „Pałac w Korczewie

Dalsze działania objęły renowację pierwszego piętra pałacu (wcześniej prawie nieużywanego, z wyjątkiem sali owalnej), które przeznaczono na dodatkowe sale wystawiennicze i salę teatralną wraz z foyer, a także salę norwidowską, którą nazwano na cześć słynnego poety Cypriana Kamila Norwida.

Odbudowano też klatkę schodową wiodącą do foyer z parteru na piętro i wymieniono stolarkę okienną i drzwiową na piętrze oraz okna parteru pałacu. Ponadto dzięki inwestycji pałac posiada instalacją sanitarną, elektryczną i C.O., a nawet schodołaz umożliwiający wejście osobom niepełnosprawnym.

Zakupiono też następujące wyposażenie: fortepian, fontanny i rośliny w ozdobnych donicach do oranżerii; krzesła, zestaw nagłośnienia oraz projektor multimedialny wraz z ekranem elektrycznym do sal wystawowych i sali teatralnej; wydruki listów Norwida do sali norwidowskiej.

Bogata historia

Wybudowany w 1734 r. na zamówienie Wiktoryna Kuczyńskiego pałac dopiero w połowie XIX w. zyskał swój ostateczny charakter, gdy majątek przejął praprawnuk Kuczyńskiego, Aleksander. Zatrudnił on architekta Franciszka Jaszczołda, który stworzył nową koncepcję parku i zaprojektował oranżerię i pałacyk letni zwany Syberią, w którym Joanna Kuczyńska, żona Aleksandra, zamieszkała po śmierci męża w 1858 r. Z tamtego okresu pochodzi też jej korespondencja z Norwidem.

Córka Aleksandra i Joanny, Ludwika, poślubiła hrabiego Tadeusza Ostrowskiego i od tamtej pory pałac pozostawał w rękach rodziny Ostrowskich. Byli oni jego właścicielami aż do początku II wojny światowej, kiedy zostali zmuszeni do opuszczenia kraju. W okresie komunizmu pałac popadł w ruinę. Jego remont rozpoczęły siostry Ostrowskie, które powróciły do kraju w 1989 r.

Tętniące życiem centrum kulturalne

Przed rozpoczęciem realizacji projektu większa część dolnego piętra, w tym sala balowa, chińska i pompejańska, była już otwarta dla turystów. W pałacowej sali teatralnej organizowane są kameralne przyjęcia weselne oraz konferencje, a w starej Kuźni Pałacowej naprzeciwko bramy mieści się obiekt hotelowy wraz z restauracją.

Jednym z najważniejszych celów na przyszłość jest stworzenie bogatszej oferty kulturalno-edukacyjnej. Cel ten przyświeca Fundacji „Pałac w Korczewie”, którą założono w 2014 r. i w której powstał pomysł powołania do życia inicjatywy pod nazwą „Korczewski Inkubator Kultury”, której zadaniem było przekształcenie pałacu w centrum kulturalno-edukacyjne.

Projekt pomógł w osiągnięciu tego celu m.in. poprzez zwiększenie powierzchni użytkowej kompleksu. Jednocześnie przeprowadzone prace renowacyjne przyczyniły się do wzrostu atrakcyjności turystycznej zarówno zespołu pałacowo-parkowego, jak i całego regionu wschodniego Mazowsza, co zaowocowało większą liczbą odwiedzających.

Obecnie Fundacja działa na polu pozyskiwania środków na dalsze prace renowacyjne. Są one niezbędne w przypadku pałacyku letniego Syberia, który nadal niszczeje po pożarze, który strawił go w latach 90. XX w., oraz w przypadku stajni i wozowni, z których pozostały jedynie ściany zewnętrzne. Pozostałe elementy wymagające remontu to kaplica, studnia św. Jana oraz spichlerz.

Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE

Łączna wartość inwestycji w projekt „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej wschodniego Mazowsza poprzez rewaloryzację zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Korczewie nad Bugiem” wyniosła 1 016 000 EUR (4 444 070 PLN), przy czym wkład unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 593 000 EUR (2 592 644 PLN) został wniesiony za pośrednictwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na okres programowania 2014–2020. Inwestycja objęta jest priorytetem „Ochrona środowiska i efektywna gospodarka zasobami”.