Polsko-słowackie multimedialne muzea promują zrównoważoną transgraniczną turystykę na torfowiskach

Multimedialne muzea mieszczące się w dwóch niedawno odnowionych miejscach dziedzictwa kulturowego zapewniają odwiedzającym kreatywny i interaktywny sposób na odkrycie torfowiska na polsko-słowackiej granicy, urzekającego obszaru naturalnego głęboko zanurzonego w tradycji. Celem projektu było również uświadomienie mieszkańcom i turystom potrzeby ochrony torfowiska dla przyszłych pokoleń.

Inne narzędzia

 
View of Orava Castle/Oravský hrad Castle housing one of the multimedia museums © Raised Bogs View of Orava Castle/Oravský hrad Castle housing one of the multimedia museums © Raised Bogs

" Torfowiska na polsko-słowackim pograniczu to bogate dziedzictwo naturalne i kulturowe. Bez względu na swój wiek każdy odwiedzający może dowiedzieć się o tym terenie więcej dzięki interaktywnym wystawom w dwóch nowych muzeach. Projekt ten koncentruje się na kwestii zrównoważonego rozwoju, dlatego też uświadamia turystom i lokalnym mieszkańcom potrzebę ochrony torfowiska dla przyszłych pokoleń. "

Michał Jarończyk, Sekretarz gminy Czarny Dunajec

Torfowisko na przygranicznych obszarach województwa małopolskiego na południu Polski i centralnej Słowacji to unikalne zjawisko naturalne. Torfowiska wysokie mają duże znaczenie dla różnorodności biologicznej i są domem dla rzadkiej roślinności oraz dzikiej przyrody objętej ochroną. Torfowisko to także duża część lokalnej kultury i życia codziennego na tym obszarze, jednak nadal pozostaje w dużej mierze niedocenione.

Celem projektu „Torfowiska wysokie – europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza” była poprawa dostępu do tego naturalnego i kulturowego dziedzictwa zarówno dla turystów, jak i lokalnych mieszkańców, co osiągnięto dzięki stworzeniu dwóch muzeów, jednego w Polsce, a drugiego na Słowacji. Oba muzea wykorzystują nowoczesne narzędzia multimedialne, aby tchnąć życie w torfowiska, tak dla młodych, jak i nieco starszych odwiedzających, a także pomóc chronić je dla przyszłych pokoleń.

Powiew nowoczesności w muzeach

Muzea mieszczą się w specjalnie odnowionych i dostosowanych obiektach dziedzictwa kulturowego. Jednym z nich jest stuletni, tradycyjny drewniany budynek w polskim mieście Chochołów. Na Słowacji natomiast wybrano do tego celu XVII-wieczną plebanię na dziedzińcu Zamku Orawskiego.

Odwiedzający mogą poznać torfowiska dzięki wielojęzycznym, interaktywnym wystawom i responsywnym ekranom dotykowym. Są wśród nich multimedialne mapy, symulatory, modele w skali rzeczywistej, a nawet eksperyment z wykorzystaniem mikroskopów. Odwiedzający muzeum w Chochołowie są oprowadzani po wystawie przez podobiznę maskotki torfowiska – głuszca. Tymczasem w Zamku Orawskim odwiedzający mogą z bliska przyjrzeć się torfowi rosnącemu pod ich stopami.

Warsztaty przeznaczone dla dzieci, podobnie jak animowana kreskówka, mają sprawić, że również dla najmłodszych gości wizyta w tych muzeach będzie pożyteczna i pouczająca. Aby przenieść się w czasie, gości w każdym wieku zachęca się do odwiedzenia nie tylko muzeów, ale też odrestaurowanej w ramach projektu kolejki, której w dawnych czasach używano do transportowania torfu.

Ochronić torfowisko

W ramach projektu zaplanowano przedłużenie ścieżki rowerowej przechodzącej przez miejsca historyczne, kulturowe i naturalne w Tatrach, poprawiając tym samym infrastrukturę rekreacyjną w regionie przygranicznym i czyniąc go bardziej atrakcyjnym dla turystów. To z kolei stworzy miejsca pracy i wpłynie korzystnie na dobrobyt społeczności transgranicznej. Dzięki zwiększonej liczbie odwiedzających już teraz odczuwalne są wielokierunkowe skutki projektu.

Projekt koncentruje się również na zrównoważonym rozwoju i porusza kwestie pogodzenia turystyki na większą skalę w tym regionie z właściwą ochroną torfowiska i związanych z nim miejsc dziedzictwa przed potencjalnymi szkodami. Odgrywa on ważną rolę w podnoszeniu świadomości wśród mieszkańców i turystów – zwłaszcza w odniesieniu do dzieci szkolnych – na temat tego, jakie jest znaczenie torfowiska i jak bardzo należy je chronić dla przyszłych pokoleń. 

Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE 

Łączna wartość inwestycji w projekt „Torfowiska wysokie – europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza” wyniosła 1 245 529 EUR, przy czym wkład unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 1 058 699 EUR został wniesiony za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Interreg V-A – Polska-Słowacja” na okres programowania 2014–2020.

 

Data projektu

27/09/2018