Nowe obiekty i infrastruktura w gdańskim Centrum Hevelianum

Popularny obiekt kulturalny w Gdańsku dodaje nowe przestrzenie na potrzeby działalności edukacyjnej i rekreacyjnej dzięki inwestycji finansowanej częściowo z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Centrum Hevelianum znajduje się na terenie historycznego Fortu Góry Gradowej i przyciąga ponad 200 000 odwiedzających każdego roku. Główną misją Centrum jest popularyzacja nauki poprzez interaktywne i multimedialne wystawy i wydarzenia. W ramach projektu powiększono ośrodek poprzez dodanie nowego planetarium i przebudowę innych obiektów.

Inne narzędzia

 
The Hevelianum Centre’s planetarium ©Hevelianum, 2018 The Hevelianum Centre’s planetarium ©Hevelianum, 2018

" Nic nie dzieje się automatycznie, za jednym pstryknięciem palca. Rewitalizacja Hevelianum to był długi proces. Kiedy 21 lat temu uruchomiono tu Park Kulturowy, nie spodziewaliśmy się, dokąd nas ta droga zaprowadzi. Wiedzieliśmy, że to miejsce musi być zwrócone miastu Gdańsk. Uczyliśmy się krok po kroku. Na inwestycję przeznaczono 60 mln PLN ze środków UE oraz kilkadziesiąt milionów z budżetu miasta. "

Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska

Prace koncentrowały się na odbudowie i rozbudowie jednego z zabytków Centrum Hevelianum — Kaponiery Południowej. W nowych pomieszczeniach podziemnych dostępna będzie dodatkowa przestrzeń wystawiennicza, co ułatwi pracownikom tworzenie interaktywnych materiałów edukacyjnych dla osób w każdym wieku. Głównym punktem budowy jest planetarium, które znajduje się w okrągłym pomieszczeniu. Nowe i przebudowane obiekty są połączone pojedynczym korytarzem z Kaponierą Południową. Ponadto zrekonstruowano historyczny pasaż wartowników wzdłuż trasy biegnącej od Kaponiery Południowej do Galerii Strzeleckiej.

Przy opracowywaniu rozwiązań technicznych projektu kierowano się wyjątkową troską o środowisko naturalne. Przykładowo nowe obiekty są ogrzewane za pomocą pomp ciepła obsługiwanych przez jednostki wentylacyjne wyposażone w technologię odzyskiwania energii. Woda deszczowa będzie wykorzystywana do nawadniania roślin i terenów zewnętrznych.

Długoterminowe wsparcie

Projekt ten jest kontynuacją różnych programów ukierunkowanych na renowację Fortu Góry Gradowej i stworzenie przestrzeni kulturowej dla mieszkańców i turystów. W ciągu ostatnich 20 lat na rozwój tych obiektów i budowę Centrum Hevelianum przeznaczono około 60 mln PLN ze środków UE.

Kolejnym etapem projektu będzie wzmocnienie roli Centrum Hevelianum, które dzięki nowej infrastrukturze będzie mogło poprawić swoje usługi, pomagając większej liczbie osób uzyskać dostęp do lokalnych dóbr kultury i kształcenia w dziedzinie nauk ścisłych. Ponadto ochrona i rozwój zabytkowych budynków w tym miejscu ma zwiększyć atrakcyjność regionu dla przedsiębiorstw i turystów.

Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE

Łączna wartość inwestycji w projekt „Przebudowa starych fortyfikacji na nowe Centrum Hevelianum w Gdańsku” wyniosła 5 023 461 EUR (21 778 998 PLN), przy czym wkład unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 3 471 873 EUR (15 052 157 PLN) został wniesiony za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na okres programowania 2014–2020. Inwestycja objęta jest priorytetem „Edukacja i szkolenia”.