Nowa metoda leczenia chorób oczu dostępna w województwie warmińsko-mazurskim

Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka LENS z siedzibą w Olsztynie stworzyło nowoczesne zaplecze diagnostyczno-zabiegowe oferujące pacjentom lepsze rezultaty po operacji usunięcia zaćmy i wszczepieniu sztucznych soczewek. Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego umożliwiły poszerzenie zakresu działań kliniki, w ramach których opracowano nowy, przełomowy proces polegający na wykorzystaniu typu lasera pracującego w zakresie ultrafioletu do korekcji wzroku po wcześniejszej operacji oka.

Inne narzędzia

 
The Centre of Eye Diagnostics and Microsurgery uses a ground-breaking new procedure to correct people’s sight after cataract surgery ©Creative Commons The Centre of Eye Diagnostics and Microsurgery uses a ground-breaking new procedure to correct people’s sight after cataract surgery ©Creative Commons

" Realizacja projektu pozwoliła Centrum LENS sprostać strategicznym potrzebom i pogłębić jego specjalizację techniczną. Podjęte działania rozwojowe zaowocowały opracowaniem rozwiązania dającego Centrum znaczącą przewagę konkurencyjną i większe możliwości pozyskiwania nowych klientów. "

Ewa Wojczulanis, Instytucja Zarządzająca Programem, województwo warmińsko-mazurskie

Pacjenci, którym wszczepiono nowe soczewki po operacji zaćmy, mogą cierpieć z powodu resztkowego astygmatyzmu rogówkowego zaburzającego widzenie. Dzięki inwestycji klinika LENS mogła wdrożyć wyniki własnych działań badawczo-rozwojowych w formie innowacyjnej usługi polegającej na jednorazowej operacji korekty wzroku za pomocą specjalnej technologii laserowej.

Lepsze rezultaty

Zindywidualizowane zabiegi, które stały się możliwe dzięki wprowadzonym w ramach projektu innowacjom, mogą być stosowane niezależnie od rodzaju wady oka. Jest to bardzo precyzyjna procedura, która znacznie poprawia efekty operacji, w tym widzenie w nocy i w półmroku. Do innych zalet leczenia laserowego należą: krótszy czas zabiegu, mniejsza liczba powikłań i większy komfort pacjenta.

Przewaga konkurencyjna

Centrum LENS zajmuje się obecnie promocją nowej usługi i metody leczenia, aby zwiększyć dochody i wzmocnić swoją pozycję rynkową. Spodziewana jest także większa liczba zagranicznych pacjentów, głównie zza wschodniej granicy. Co więcej, wydajność nowej metody leczenia przełoży się na niższe koszty operacyjne.

Dzięki realizacji projektu dziewięcioro pracowników centrum LENS zachowało swoje miejsca pracy, a dodatkowo powstało jedno nowe stanowisko. Wykorzystywana w klinice technologia i wiedza specjalistyczna zwiększy renomę województwa warmińsko-mazurskiego jako miejsca wspierającego innowacje. Ponadto zwiększona sprzedaż usług oferowanych przez centrum wpłynie na lepszą sytuację ekonomiczną tego regionu.

Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE

Łączna wartość inwestycji w projekt „Wdrożenie wyników prac B+R w przedsiębiorstwie Centrum Diagnostyki i Mikrochirurgii Oka LENS” wyniosła 1 236 920 EUR (5 423 720 PLN), przy czym wkład Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 862 206 EUR został wniesiony za pośrednictwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na okres programowania 2014–2020. Inwestycja objęta jest priorytetem „Konkurencyjność MŚP”.