Modułowy zeroenergetyczny budynek z Polski skraca czas budowy i obniża zużycie energii

Polskie przedsiębiorstwo z siedzibą w województwie podlaskim opracowało i udoskonaliło technologię budowy budynków zeroenergetycznych, których proces budowy zajmuje zaledwie kilka godzin. Opracowany przez spółkę Unibep S.A. budynek o modułowej konstrukcji został zbudowany, przetestowany i udoskonalony w ramach projektu współfinansowanego przez Unię Europejską. W nowo zbudowanym domu wielorodzinnym znalazło się miejsce na najnowocześniejsze technologie umożliwiające oszczędzanie energii, przynoszące korzyści zarówno mieszkańcom, jak i środowisku.

Inne narzędzia

 
Unibep SA's prototype of a zero-energy modular building ©Województwo Podlaskie Unibep SA's prototype of a zero-energy modular building ©Województwo Podlaskie

" Budynek był i jest poddawany przeróżnym testom, aby pomóc w opracowaniu, a następnie wdrożeniu do produkcji modułów, z których będą budowane budynki wielorodzinne pasywne i zeroenergetyczne. Dzięki testom można było sprawdzić, czy opracowane wcześniej rozwiązania konstrukcyjne sprawdzają się w warunkach rzeczywistych, a następnie je udoskonalać. "

Wojciech Jarmołowicz, rzecznik spółki Unibep S.A.

Celem projektu było opracowanie modułowego budynku, który nie wymaga dostarczania energii z zewnątrz. Zastosowanie zróżnicowanych rozwiązań takich jak odzysk ciepła z wentylacji oraz wysokiej jakości termoizolacja sprawia, że zapotrzebowanie na energię grzewczą w tego rodzaju budynku jest niezwykle niskie. Dodatkową korzyścią zeroenergetycznego budynku jest fakt, że nie emituje dwutlenku węgla.

Modułowa budowa

Moduły, z których powstał budynek, zostały ułożone na czterech kondygnacjach, dzięki czemu cały proces budowy zajął zaledwie kilka godzin. W budynku zastosowano nowe technologie – trzy różne rodzaje ścian zewnętrznych, trzy rodzaje dachu oraz trzy rodzaje podłóg na gruncie. Znalazło się w nim również miejsce na pompę ciepła i panele fotowoltaiczne.

W ramach prac badawczo-rozwojowych budynek został poddany różnym testom, w tym próbom akustycznym, szczelności, osiadania oraz odkształceń. We wszystkich przegrodach zewnętrznych zostały umieszczone czujniki temperatury i wilgotności w celu sprawdzenia zachowania się ścian w warunkach rzeczywistych, co pozwoliło na weryfikację założeń projektowych oraz ich dalsze doskonalenie. Dzięki inwestycji ze środków unijnych spółka może rozpocząć produkcję i sprzedaż tego rodzaju budynków. W działaniach badawczo-rozwojowych w ramach projektu uczestniczyło osiem osób.

Budynki wysokiej jakości

Unibep S.A. to jedna z największych spółek budowlanych w Polsce, działająca już od 70 lat. Firma działa na rodzimym rynku, a także w Norwegii, Szwecji i Danii. Jednym z obszarów specjalizacji firmy jest wytwarzanie i budowa modułowych drewnianych domów wielorodzinnych.

Moduły są gotowymi elementami budynku, które pozwalają na ich szybkie połączenie. Do dziś wiele osób kojarzy tego rodzaju konstrukcje z tymczasowymi i tanimi budynkami, jednak technologia poszła do przodu w takim stopniu, że modułowe budynki mogą się równać jakością z konstrukcjami zbudowanymi przy pomocy tradycyjnych metod.

Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE

Łączna wartość inwestycji w projekt „Budynek zeroenergetyczny w konstrukcji modułowej” wyniosła 1 047 575 EUR, przy czym wkład unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 578 322 EUR został wniesiony za pośrednictwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na okres programowania 2014–2020.

Data projektu

26/10/2020