Poprawa jakości życia osób starszych w regionie Morza Bałtyckiego

Celem projektu BaltSe@nioR było znalezienie sposobu na sprostanie wyzwaniu społecznemu związanemu ze starzejącym się społeczeństwem w regionie Morza Bałtyckiego oraz z brakiem innowacyjnych, inteligentnych mebli i rozwiązań w zakresie projektowania wnętrz dostosowanych do potrzeb osób starszych. Zespół projektu wykorzystał zarówno zapotrzebowanie na takie rozwiązania, jak i ich potencjał rynkowy, aby zachęcić przedsiębiorstwa z regionalnego przemysłu wytwórczego do zaangażowania się w działania projektowe.

Inne narzędzia

 
The age simulator prototype allows people to experience the physical limitations of old age  ©The age simulator prototype allows people to experience the physical limitations of old age The age simulator prototype allows people to experience the physical limitations of old age ©The age simulator prototype allows people to experience the physical limitations of old age

" Jesteśmy przekonani, że uznanie, jakie zyskujemy dzięki działaniom realizowanym w ramach naszego projektu, znacząco podnosi świadomość i wpływa na stosunek do osób starszych – nie tylko wśród naszej grupy docelowej, czyli firm meblarskich, ale nawet wśród użytkowników końcowych. Zmienia się także podejście do osób starszych wśród ich opiekunów oraz dziennikarzy, architektów wnętrz, władz i polityków, stopniowo przekształcając UE w lepsze i bardziej przyjazne miejsce dla seniorów. Było to ogromne wyróżnienie dla całego zespołu projektu BaltSe@nioR, co dało nam dodatkową motywację do jeszcze cięższej pracy. "

Dr Beata Fabisiak, koordynatorka projektu BaltSe@nioR

W ramach projektu, koordynowanego przez Wydział Technologii Drewna Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, połączono wiedzę specjalistyczną z dziedziny meblarstwa i wzornictwa z technologią informacyjną i robotyką, a także z aplikacjami i bazami danych z dziewięciu krajów regionu Morza Bałtyckiego. 

Realizacja projektu otworzyła przed regionalnymi przedsiębiorstwami z przemysłu wytwórczego nowe perspektywy rozwoju, nie tylko włączając nowe technologie do tradycyjnej produkcji mebli, ale także umożliwiając im oferowanie nowoczesnych rozwiązań służących do podnoszenia jakości życia osób starszych.

Integracja nowoczesnej technologii z tradycyjnym wzornictwem

Aby ułatwić projektowanie innowacyjnych produktów, zespół projektu stworzył prototyp symulatora wieku – specjalnego kombinezonu drukowanego w 3D – dzięki któremu użytkownik może sam doświadczyć pojawiających się z wiekiem ograniczeń ruchowych. Takie narzędzie, pozwalające spojrzeć na świat z perspektywy seniorów i lepiej zrozumieć problemy, z jakimi borykają się w domach, powstało po to, żeby zmotywować firmy meblarskie do realizacji nowych pomysłów i tworzenia nowych produktów.

Oprócz symulatora wieku zespół projektu opracował prototypy inteligentnego krzesła, zachęcającego użytkownika do większej aktywności fizycznej podczas siedzenia dzięki interaktywnym grom wideo połączonym z czujnikami zainstalowanymi w krześle. Wśród innych rozwiązań warto wymienić listwę przypodłogową ze zintegrowanym systemem wykrywania upadków oraz lustro wyświetlające spersonalizowane komunikaty o pogodzie lub planie dnia, a także uchwyty meblowe wydrukowane w 3D, które można dostosować do kształtu dłoni seniora. Zespół przeprojektował także polski fotel z lat 60. ubiegłego wieku do potrzeb współczesnych seniorów. Wszystkie prototypy produktów, które może dostosowywać do indywidualnych potrzeb, pokazują potencjał łączenia nowoczesnych technologii z tradycyjnym wzornictwem meblowym. Zespół projektu wykorzystał je zatem jako inspirujące przykłady rozwiązań zachęcające firmy do tworzenia innowacyjnych produktów.

Realizacja projektu umożliwiła przedsiębiorstwom z regionu Morza Bałtyckiego zwiększenie konkurencyjności i poziomu innowacyjności, a także wejście na niezagospodarowany dotychczas segment rynku. Jednocześnie zwróciła uwagę na ogromną potrzebę poszukiwania rozwiązań mających na celu poprawę jakości życia osób starszych w ich domach.

Dostępna dla wszystkich wirtualna biblioteka

W ramach projektu BaltSe@nioR powstała wirtualna biblioteka wiedzy o seniorach w regionie. Można w niej znaleźć wyniki opracowanych metod i narzędzi projektowych, a także za darmo pobrać pliki z modelem 3D symulatora wieku, który każda zainteresowana osoba lub firma może sobie wydrukować. Przedsiębiorstwa mogą korzystać z biblioteki jako bazy wiedzy na temat potrzeb osób starszych w danym kraju i w ten sposób odpowiednio dostosowywać swoją ofertę oraz łatwiej wprowadzać swoje produkty na nowe rynki.

W Europie mieszka około 90 milionów osób starszych – jest to 18 % całej populacji. Szacuje się, że do 2030 roku liczba ta wzrośnie do 24 %. Pomimo wyzwań społecznych związanych ze starzejącym się społeczeństwem oferta producentów mebli i sprzętu gospodarstwa domowego nie jest w wystarczającym stopniu dostosowana do potrzeb osób starszych. 

Aby zrealizować swoje cele, zespół projektu postanowił wykorzystać pozycję Niemiec i Polski jako dwóch najważniejszych i największych producentów i eksporterów mebli na świecie. Osiągnięcia projektu i opracowane w jego ramach produkty zyskały dużą widoczność na takich wydarzeniach jak Targi Mebli i Oświetlenia w Sztokholmie oraz Tydzień Designu w Mediolanie. Zespół przedstawił także wyniki projektu europejskim decydentom, zwiększając uznanie dla swojej pracy wśród międzynarodowej społeczności.

Videos

Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE

Łączna wartość inwestycji w projekt „BaltSe@nioR: Innowacyjne rozwiązania wspierające przedsiębiorstwa w regionie Morza Bałtyckiego w rozwoju produktów zwiększających komfort i bezpieczeństwo seniorów mieszkających w domu” wyniosła 2 400 000 EUR, przy czym wkład unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 1 700 000 EUR został wniesiony za pośrednictwem Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego na okres programowania 2014–2020. Inwestycja objęta jest priorytetem „Miejsca pracy, wzrost i inwestycje”.

 

Data projektu

26/07/2019