Równy dostęp do szybkiej sieci szerokopasmowej w całej Polsce

Projekt „Polska wkracza w gigabitowe społeczeństwo”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, został wdrożony na obszarze całego kraju w celu wyeliminowania terytorialnych nierówności w dostępie do szybkiej sieci szerokopasmowej. Jest to jeden z najbardziej rozbudowanych projektów budowy sieci szerokopasmowej w Unii Europejskiej, a jego celem jest wzmocnienie spójności terytorialnej poprzez dostarczenie szybkiego internetu do szkół i gospodarstw domowych w odległych rejonach kraju.

Inne narzędzia

 
One of the most extensive broadband network construction projects in the EU, the Poland Enters Gigabit Society project is putting high-speed internet at the disposal of schools and households in remote parts of the country. ©Poland Enters Gigabit Society One of the most extensive broadband network construction projects in the EU, the Poland Enters Gigabit Society project is putting high-speed internet at the disposal of schools and households in remote parts of the country. ©Poland Enters Gigabit Society

" Zwycięstwo naszego projektu w konkursie European Broadband Awards to wielki sukces. To jeden z najlepszych, największych i najbardziej rozbudowanych projektów budowy sieci szerokopasmowej w Unii Europejskiej. "

Marek Zagórski, Minister Cyfryzacji, Polska

Do 2020 i 2021 roku operatorzy sieci telekomunikacyjnych, realizujący zadania budowy sieci w ramach projektu, podłączą ponad 11 000 szkół i 1,7 mln gospodarstw domowych do infrastruktury szybkiej sieci szerokopasmowej.

Projekt obejmuje ponad 13 % wszystkich polskich gospodarstw domowych i 50 % tzw. „białych plam” – obszarów o niewielkim lub zerowym zasięgu sieci szerokopasmowej. Ponad 68 % gospodarstw domowych, które zostaną podłączone, znajduje się w gminach o liczbie mieszkańców poniżej 5 000.

Zaproszenia do składania wniosków

Prace rozpoczęły się od zaproszeń do składania wniosków z Centrum Projektów Polska Cyfrowa w celu wyłonienia wykonawców do instalacji infrastruktury. Centrum jest organem odpowiedzialnym za alokowanie wspólnotowych funduszy strukturalnych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, w obszarze którego projekt jest realizowany. 

Początkowo wybrano 83 wnioski, a następnie wystosowano kolejne zaproszenia. Centrum cyfrowe obecnie realizuje 160 projektów rozbudowy sieci szerokopasmowej, z finansowaniem na poziomie około 815,5 mln EUR z dotacji publicznych – z maksymalnej dostępnej kwoty 913,5 mln EUR ze środków publicznych – i kolejnych 580 mln EUR w ramach finansowania z sektora prywatnego.

Projekt „Polska wkracza w gigabitowe społeczeństwo” stanowi część szerszego krajowego programu e-edukacji, który ma na celu promowanie równych możliwości dla wszystkich dzieci w Polsce i wspomaganie opracowania nowej metody nauki o wysokiej jakości. Oprócz tego szybka sieć zapewni możliwości komunikacji, pracy, innowacji, kultury i rozwoju w obszarach wcześniej wykluczonych.

Uznanie w Europie

Projekt ten, stanowiący jedną z największych dotychczas inwestycji tego typu z dofinansowaniem ze środków wspólnotowych, zyskał uznanie na arenie międzynarodowej, zdobywając pierwszą nagrodę w kategorii „Spójność terytorialna na obszarach wiejskich i oddalonych” w konkursie European Broadband Awards 2018. Konkurs jest organizowany co roku przez Komisję Europejską w celu nagradzania wyjątkowych projektów przyczyniających się do zwiększenia dostępu do sieci szerokopasmowej w Europie.

Jury konkursu, składające się z europejskich ekspertów rynku telekomunikacyjnego, doceniło znaczący wpływ projektu na zrównoważony rozwój terytorialny oraz podkreśliło jego skalę i kompleksowość. Zwrócono także uwagę na jego wkład w rozwój nowoczesnych technologii w Polsce.

Projekt został uznany za wzór dla podobnych inicjatyw w Europie z uwagi na połączenie finansowania ze środków publicznych i prywatnych, starania na rzecz ograniczenia wydatków publicznych, stosowanie reguł konkurencji i przejrzystości oraz promowanie równych możliwości między wszystkimi obszarami kraju.

Video

Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE 

Łączna wartość inwestycji w projekt „Polska wkracza w gigabitowe społeczeństwo” wyniosła 1 400 000 000 EUR, przy czym wkład unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 810 000 000 EUR został wniesiony za pośrednictwem Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na okres programowania 2014–2020. Inwestycja objęta jest priorytetem „Technologie informacyjno-komunikacyjne”.