Technologia rzeczywistości wirtualnej zwiększa atrakcyjność chorzowskiego skansenu

Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” wykorzystało rzeczywistość wirtualną i rozszerzoną do ożywienia historii dzięki interaktywnej aplikacji, która służy za wirtualny przewodnik po skansenie.

Inne narzędzia

 
The application being used on one of the museum’s tablets. ©Antoni Kreis, 2018 The application being used on one of the museum’s tablets. ©Antoni Kreis, 2018

" Mało które muzeum decyduje się na tak zaawansowane projekty! Z drugiej strony, każdy jest w stanie obsłużyć tę aplikację. Zarówno dziecko, jak i dorosły, ponieważ jest łatwa w obsłudze. "

Łukasz Lipka, prezes firmy Itsilesia, partnera projektu

Muzea chronią i promują materialne i niematerialne dziedzictwo kulturowe regionu. Zmieniające się oczekiwania osób zwiedzających muzea sprawiają, że niezbędne jest odejście od klasycznej, statycznej formy ekspozycji. Dzięki środkom z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” postanowiło wykorzystać technologię do zwiększenia atrakcyjności swojej oferty.

Muzeum kupiło 15 tabletów, z których mogą korzystać zwiedzający, żeby uruchomić specjalną aplikację przedstawiającą dziedzictwo regionalne w nowy sposób, dostosowany do oczekiwań współczesnego turysty. Dzięki aplikacji zwiedzanie muzeum jest teraz bardziej interaktywne i atrakcyjne zarówno dla dzieci, jak i dla dorosłych. Modernizacja sposobu prezentacji zasobów etnograficznych sprawiła, że zwiedzający nie są tylko pasywnymi obserwatorami, ale czynnymi uczestnikami zdarzeń.

Spacer śladami historii

Zwiedzający mogą pobrać aplikację i korzystać z niej na własnym urządzeniu mobilnym. Po jej uruchomieniu aplikacja wykorzystuje kamerę urządzenia do nakładania na obraz informacji na temat ekspozycji. Każdemu elementowi ekspozycji towarzyszą dynamiczne informacje i archiwalne zdjęcia.

Dzięki rzeczywistości rozszerzonej przy niektórych atrakcjach aplikacja wyświetla krótkie filmy i animowane scenki. Na przykład w jednej z chałup w skansenie można obejrzeć rodzinę wykonującą codzienne czynności, typowe dla życia górnośląskiej wsi sprzed stu lat. Filmy w technologii rozszerzonej rzeczywistości są zintegrowane z ekspozycją muzealną, płynnie łącząc świat wirtualny z rzeczywistym.

Włączenie do aplikacji interakcyjnych elementów i gier zwiększyło atrakcyjność muzeum dla najmłodszych. Muzeum stało się środowiskiem immersyjnym, przypominającym grę symulacyjną, dzięki czemu wszyscy zwiedzający mogą łatwiej i przyjemniej poznawać historię.

Digitalizacja śląskiej kultury i śląskiego dziedzictwa

Jednym z celów projektu było zachowanie i promowanie historii regionalnej. Żeby go osiągnąć, muzeum zdigitalizowało zbiór prawie 400 dokumentów dotyczących śląskiej kultury i śląskiego dziedzictwa. Ta cyfrowa kolekcja jest dostępna online; jest także częścią aplikacji. Według danych zebranych rok po udostępnieniu zbiorów dokumenty z tej biblioteki cyfrowej pobrano już ponad 20 000 razy.

 

Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE

Łączna wartość inwestycji w projekt „Stworzenie systemu aplikacji internetowych dla urządzeń mobilnych na potrzeby prezentacji regionalnej kultury ludowej” wyniosła 165 921 EUR, przy czym wkład unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 113 997 EUR został wniesiony za pośrednictwem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na okres programowania 2014–2020. Inwestycja objęta jest priorytetem „Technologie informacyjno-komunikacyjne”.