Rewolucja w zakresie zielonej energii następnej generacji w regionie Morza Bałtyckiego

Finansowany ze środków UE projekt realizowany w regionie Morza Bałtyckiego znacząco przyczynił się do rozpowszechnienia zaawansowanej energoelektroniki wśród MŚP z sektora odnawialnych źródeł energii i mobilności. Technologia ta jest wykorzystywana do konwersji, przesyłania, a także do użytkowania energii i może pomóc w budowaniu bardziej ekologicznego społeczeństwa.

Inne narzędzia

 
Green PE’s household pilot project in Sweden. ©Natek Power Systems AB (2019) Green PE’s household pilot project in Sweden. ©Natek Power Systems AB (2019)

" Zaawansowane systemy energoelektroniki są szybko rozwijającą się dziedziną w regionie Morza Bałtyckiego, a projekt Green PE był dla nas dobrą okazją, aby przyjrzeć się działaniom podejmowanym w innych krajach. Znaleźliśmy właściwych partnerów do współpracy i przetestowaliśmy różne obszary zastosowania zaawansowanych systemów energoelektroniki. "

Dr Janis Stabulnieks, dyrektor zarządzający Latvian Technological Centre

Z każdą następną generacją urządzenia elektroniczne stają się coraz mniejsze, a dzięki zaawansowanym systemom energoelektronicznym (PE) moc i wydajność takich urządzeń zwiększają się, pozwalając zaoszczędzić nawet 50 % energii. Tymczasem na drodze do upowszechnienia się tej technologii stoją wysokie koszty oraz inne bariery techniczne.

Korzystając z funduszy unijnych, twórcy projektu Green PE przekazywali przedsiębiorcom fachową wiedzę na temat zaawansowanych systemów PE. Partnerzy projektu wspólnie zademonstrowali, w jakich dokładnie obszarach technologia PE może być użyteczna dla trzech sektorów: odnawialnych źródeł energii, mobilności elektrycznej i budownictwie mieszkaniowym o niskim zużyciu energii.

Napędzanie rewolucji ekologicznej

Wiatraki, energia słoneczna i samochody elektryczne następnej generacji wymagają zaawansowanych systemów energoelektronicznych do niezawodnego i wydajnego funkcjonowania. W ramach jednego z pilotażowych badań demonstracyjnych projektu Green PE pod kierunkiem badaczy z Uniwersytetu w Kilonii w Niemczech powstał projekt przetwornicy DC/AC. To wszechstronne urządzenie zostało przetestowane w turbinach wiatrowych, ale równie dobrze sprawdzi się w elektrowniach słonecznych.

W ramach projektu przeprowadzono również testy terenowe z wykorzystaniem elektrycznych samochodów wyścigowych i śmieciarek, aby wykazać, w jaki sposób z energoelektroniki może korzystać sektor mobilności elektrycznej (e-mobilności), by móc konkurować z konwencjonalnymi pojazdami silnikowymi. Wyniki testów pilotażowych komponentów półprzewodników były podstawą do zaprojektowania przez jedną z łotewskich firm silnika z napędem elektrycznym, który obecnie znajduje się w fazie produkcji. W przypadku śmieciarek, testy akumulatorów zostały przeprowadzone w Danii, a wyniki opublikowano w raporcie dla specjalistów ds. rozwoju produktów. Natomiast mniej techniczne dokumenty podsumowujące zostały udostępnione kierownictwu firmy.

Inteligentne domy muszą być wyposażone w wydajne systemy konwersji, zapewniające oszczędność energii i kosztów dzięki wykorzystaniu inteligentnych automatycznych systemów oświetlenia, klimatyzacji i bezpieczeństwa. W ramach testów pewne gospodarstwo domowe w Szwecji wyposażono w 20 paneli słonecznych, 14 kolektorów słonecznych oraz system magazynowania energii oparty na PE. Ponadto w Instytucie Fizyki Uniwersytetu w Tartu w Estonii zainstalowano pięć testowych stacji dla elektrowni fotowoltaicznej w celu przetestowania systemów PE.

Wnioski dla przemysłu

Oprócz opisanych powyżej pilotażowych badań demonstracyjnych przeprowadzono również 80 wizyt w firmach, aby pomóc przedsiębiorcom w zmianie podejścia i rozważeniu wdrożenia zaawansowanych systemów energoelektroniki. W działania projektu aktywnie włączyło się 240 firm, a 7 000 przedsiębiorstw uzyskało wgląd w wyniki przeprowadzonych testów.

Z całą pewnością wnioski płynące z badań prowadzonych przez trzy lata trwania projektu pomogły w zabezpieczeniu przyszłych funduszy dla Centrum Elektroniki Przemysłowej – znajdującego się w mieście Sønderborg blisko granicy duńsko-niemieckiej centrum badawczego, któremu przyznano finansowanie do roku 2030.

Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE

Łączna wartość inwestycji w projekt „Green PE” wyniosła 3 099 982 EUR, przy czym wkład unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 2 417 073 EUR został wniesiony za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Interreg Region Morza Bałtyckiego” na okres programowania 2014–2020. Inwestycja objęta jest priorytetem „Ochrona środowiska i efektywna gospodarka zasobami”.

Data projektu

30/04/2020