Sztuka pośrednikiem w dialogu z obywatelami na temat zmiany klimatu

Siedem europejskich miast wykorzystuje potęgę sztuki i kultury, by edukować obywateli w zakresie zmiany klimatu i pokazywać im, w jaki sposób mogą pomóc.

Inne narzędzia

 
URBACT Secretariat/ Manchester (2019) ©The Roadmap to zero carbon 2038. URBACT Secretariat/ Manchester (2019) ©The Roadmap to zero carbon 2038.

" Kultura stanowi DNA Manchesteru. Ma ona wpływ na dobrostan, dobrobyt i witalność naszego miasta. Sektor sztuki i kultury odgrywa ważną rolę w realizacji wszystkich naszych priorytetów. "

Dave Moutrey, dyrektor ds. kultury w Radzie Miasta Manchesteru

Miasta w ogromnym stopniu przyczyniają się do wzrostu temperatur, jako że odpowiadają za ponad 70 % światowej emisji gazów cieplarnianych. Jeśli Europa chce do 2030 roku ograniczyć ten wynik o 40 % w porównaniu z poziomem emisji z 1990 roku, jej miasta muszą stać się bardziej zrównoważone.

Projekt C-Change, realizowany w ramach Sieci Transferu URBACT, pomaga sześciu miastom produkującym ogromne ilości CO2 w angażowaniu sektora sztuki i kultury w wysiłki związane z walką ze zmianą klimatu. Projekt przyczyni się do ograniczenia średniej emisji CO2 o 7 % rocznie.

Sieć MAST inspiracją dla projektu

Uczestnicy projektu C-Change inspirowali się pracą zespołu ds. zrównoważonego rozwoju i sztuki Manchester Arts Sustainability Team (MAST) – sieci zrzeszającej prawie 30 organizacji artystycznych i kulturalnych biorących aktywny udział w realizacji strategii i celów miasta w zakresie łagodzenia skutków zmiany klimatu. Jej członkowie koncentrują się na opracowywaniu strategii, dzięki którym miasta będą mogły wykorzystywać sztukę do poprawy zaangażowania obywateli w walkę ze zmianą klimatu.

MAST stanowi jeden z najlepszych przykładów współpracy w zakresie ochrony środowiska w Manchesterze, a prawdopodobnie nawet w całym Zjednoczonym Królestwie. Władze miasta chcą osiągnąć neutralność pod względem emisji CO2 do 2038 roku, czyli 12 lat wcześniej, niż zakłada cel krajowy.

Zespół projektu C-Change stara się teraz wprowadzić swoje rozwiązania we Wrocławiu (Polska), Mantui (Włochy), Gelsenkirchen (Niemcy), Szybeniku (Chorwacja) i Águedzie (Portugalia). Wszystkie te miasta nie tylko dotkliwie odczuwają skutki zmiany klimatu, jako że razem produkują około 9 milionów ton CO2, ale także aktywnie wspierają sztukę, kulturę i kreatywność.

Wymiana najlepszych praktyk

Sześć miast uczestniczących w projekcie czerpie inspiracje do własnych działań w dziedzinie wspierania współpracy kulturowej w zakresie ochrony klimatu ze strategii obranych przez władze Manchesteru. Miasta wymieniają się najlepszymi praktykami w zakresie wykorzystania sztuki i kultury do edukacji obywateli na temat zmiany klimatu i różnych form pomocy.

W ramach projektu prowadzone są szkolenia pogłębiające wiedzę dotyczącą CO2, dzięki którym mieszkańcy zrozumieją wpływ swoich codziennych zachowań na poziom emisji CO2 i będą potrafili wybierać bardziej energooszczędne i zasobooszczędne opcje. Szkolenia kładą duży nacisk na znaczną zmianę sposobu myślenia i zachowania.

Projekt angażuje nie tylko obywateli, ale także lokalne władze, które opracowują polityki klimatyczne. Na przykład w Mantui swoje pierwsze szkolenie ukończyło już pięciu urzędników z różnych oddziałów i 25 osób z innych sektorów społeczeństwa.

Wyjątkowe podejście

Obrane przez zespół projektu C-Change wyjątkowe podejście do łagodzenia zmiany klimatu okazało się skuteczne. Po niecałych 2 latach w Manchesterze odnotowano 7-procentowe ograniczenie emisji CO2. Organizatorzy projektu pracują teraz nad wdrożeniem ich strategii także w innych miastach.

Projekt jest realizowany w ramach URBACT – programu europejskiej współpracy terytorialnej, którego celem jest promowanie zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich w całej Europie. Program wykorzystuje zasoby i know-how do wzmacniania zdolności miast w zakresie udoskonalania swoich strategii w czterech obszarach: zarządzanie, środowisko, integracja i gospodarka.

Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE

Łączna wartość inwestycji w projekt „Sieć C-Change” wyniosła 600 000 EUR, przy czym wkład unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 449 234 EUR został wniesiony za pośrednictwem programu operacyjnego URBACT III na okres programowania 2014–2020. Inwestycja objęta jest priorytetami „Demokratyczna zmiana” i „Unia energetyczna i klimat”.

Data projektu

11/08/2020