InduCult2.0: Odkrywanie kultury przemysłowej Europy Środkowej

Osiem regionów z Europy Środkowej podjęło współpracę z myślą o odkrywaniu i wykorzystywaniu swojej bogatej kultury przemysłowej. Celem projektu InduCult2.0 jest ugruntowanie tożsamości regionalnej i poprawa wizerunku, co w efekcie ma prowadzić do przekształcenia tych regionów w atrakcyjne miejsca do życia i pracy, które ponadto przyciągną inwestorów i turystów.

Inne narzędzia

 
Eight regions in central Europe have come together to explore and exploit their rich industrial culture and make better places to work and live. ©InduCult2.0 Eight regions in central Europe have come together to explore and exploit their rich industrial culture and make better places to work and live. ©InduCult2.0

" Postępowa kultura przemysłowa umacnia wzajemne powiązania między społeczeństwem i przemysłem — łącząc przeszłość, teraźniejszość i przyszłość regionów, kształtuje autentyczną i dynamiczną tożsamość miejscowej ludności i poprawia wizerunek w oczach osób odwiedzających. Nie licząc wielu innych korzystnych efektów, uważamy, że rozwinięta kultura przemysłowa jest najważniejszym czynnikiem leżącym u podstaw nadchodzącej transformacji przemysłowej, gdyż tworzy zaplecze społeczne dla inteligentnej specjalizacji. "

Carsten Debes, koordynator projektu

Kolejnym założeniem projektu jest wzmocnienie powiązań między muzeami, firmami, szkołami i branżami kreatywnymi, które będą podstawą synergii kulturalnych. Dzięki inicjatywie InduCult2.0 regiony partnerskie i strony zainteresowane mogą wykorzystać swój potencjał kulturowy związany z przemysłem na wiele sposobów. Regiony w ramach swojej współpracy utworzyły ponadnarodową tzw. sieć uczącą się, służącą wymianie doświadczeń oraz promowaniu koncepcji i działań pilotażowych. Wszystkie inicjatywy opracowane w ramach projektu są dostosowane do specyficznych warunków każdego z regionów.

Działania pilotażowe

Zainicjowano szereg działań pilotażowych, takich jak specjalne wydarzenia, wystawy i pokazy sztuki poświęcone kulturze przemysłowej. Utworzono na przykład centra kreatywności, których celem jest pomoc miastom w rewitalizacji starych obiektów przemysłowych, tak aby stały się interesującymi miejscami do zamieszkania i podejmowania pracy. Lokalne organizacje, takie jak spółdzielnie mieszkaniowe czy rady, wspólnie pracują nad ofertą dla odwiedzających, zachęcającą ich do pobytu na tzw. „industrialnych wakacjach”. Ponadto dyrektorzy muzeów przemysłu i szefowie firm podejmują razem działania mające na celu podniesienie świadomości młodzieży szkolnej na temat kultury ich regionu. Festiwale takie jak „Dni kultury przemysłowej”, organizowane w Austrii, Włoszech i Niemczech, okazały się pod tym względem bardzo udane.

W regionach partnerzy projektu InduCult2.0 organizują Grupy Fokusowe ds. Kultury Przemysłowej, których zadaniem jest planowanie strategii na szczeblach lokalnych i regionalnych. Z kolei partnerzy naukowi opracowują wspólne działania dla regionów, które są następnie rozwijane w ponadnarodową strategię mającą na celu wyznaczenie kierunków przyszłych działań. Ostatnim etapem projektu jest ustanowienie środkowoeuropejskiej sieci kultury przemysłowej, w ramach której będzie można rozwijać strategię wspierającą regiony w dalszym wykorzystywaniu ich unikatowego potencjału kulturowego.

Partnerstwo

Przedstawicielami partnerów projektu są: Miasto Leoben (Austria); Centrum Kompetencyjne Rozwoju Społeczności „Stebo” (Belgia); Powiat Sisak-Moslavina (Chorwacja); Powiat Zwickau (Niemcy); Stowarzyszenie Powiatowe Lokalnych Grup Działania Regionu Karlovy Vary (Republika Czeska); Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki (Polska); Izba Handlu, Przemysłu, Rzemiosła i Rolnictwa w Padwie (Włochy); oraz BSC w Kranj (Słowenia).

Działania projektu są wspierane przez dwie jednostki naukowe: Instytut Leibniza ds. Geografii Regionalnej w Lipsku (Niemcy); Uniwersytet Graz, Departament Geografii i Nauk Regionalnych (Austria).

Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE

Łączna wartość inwestycji w projekt „InduCult2.0 – Żywa Kultura Przemysłowa” wyniosła 3 000 295 EUR, przy czym wkład unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 2 448 851 EUR został wniesiony za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Interreg Europa Środkowa” na okres programowania 2014–2020. Inwestycja objęta jest priorytetem „Współpraca w dziedzinie zasobów naturalnych i kulturowych na rzecz zrównoważonego wzrostu gospodarczego w Europie Środkowej”.

Data projektu

27/02/2019