Poprawa zrównoważonej mobilności w miastach w Europie Środkowej

Sześć regionów Europy Środkowej połączyło siły i razem dąży do stopniowej przemiany swoich systemów transportu na drodze do niskoemisyjnej przyszłości. Celem projektu LOW CARB jest integracja obszarów miejskich i peryferyjnych, częściowo poprzez wzmocnienie roli ekologicznego transportu publicznego. Zaangażowane regiony wprowadziły w życie serię inicjatyw mających na celu utworzenie zrównoważonej infrastruktury transportowej w mieście, zmniejszających zanieczyszczenie powietrza i poprawiających jakość życia mieszkańców oraz odwiedzających.

Inne narzędzia

 
The LOW CARB project aims to integrate urban and outlying areas in six European countries, in part by promoting green public transport. ©LOW-CARB The LOW CARB project aims to integrate urban and outlying areas in six European countries, in part by promoting green public transport. ©LOW-CARB

" Low-Carb daje zarządom oraz przedsiębiorstwom odpowiedzialnym za transport publiczny możliwość lepszej integracji planowania systemów transportu niskoemisyjnego na obszarach miejskich. W ramach projektu otrzymają oni strategie i narzędzia niezbędne, by zaangażować w proces wszystkich partnerów oraz potrzebne w tym celu dane i informacje. Będą również mogli zapoznać się z cennymi doświadczeniami zebranymi podczas działań pilotażowych, które mogą stanowić rozwiązania możliwe do powielenia na terenie całej Europy Środkowej. "

Wolfgang Backhaus, Kierownik projektu

W wielu większych i mniejszych europejskich miastach możliwość swobodnego poruszania się jest ograniczona z powodu zatłoczonych dróg i tak zwanych „wąskich gardeł”. Dodatkowo wiele osób dojeżdżających do pracy wciąż musi polegać na pojazdach napędzanych paliwami kopalnymi. Projekt LOW CARB rozpoczął walkę z tymi problemami poprzez opracowanie strategicznych planów i działań pilotażowych, które – poza wprowadzeniem nowych technologii – koncentrują się na zwiększeniu kompetencji zarządów oraz przedsiębiorców odpowiedzialnych za transport publiczny w celu utworzenia wydajnych, zintegrowanych systemów mobilności w miastach. 

Działania pilotażowe

W ramach projektu opracowano plany obejmujące cztery obszary pilotażowe: Lipsk w Niemczech, Brno w Czechach, Koprivnicę w Chorwacji oraz Segedyn na Węgrzech. W planach określono ponad 100 środków związanych z nowymi usługami transportu publicznego. Zostały one opracowane z uwzględnieniem innowacji w zakresie planowania mobilności, na przykład poprzez wykorzystanie polityki otwartego dostępu do danych, idei współfinansowania i nowatorskich podejść do zamówień.

Działania pilotażowe obejmują innowacyjne rozwiązania technologiczne, takie jak zintegrowane platformy informacyjne dotyczące transportu regionalnego w Lipsku, napędzane energią słoneczną stacje rowerów elektrycznych na węzłach transportowych w Koprivnicy czy trolejbusy zasilane bateriami wprowadzone w Segedynie. Tymczasem obecna infrastruktura transportu publicznego np. trolejbusowa sieć trakcyjna w Parmie we Włoszech jest używana również do ładowania innych pojazdów elektrycznych takich jak autobusy, samochody i rowery.

Działania LOW CARB prowadzą do obniżenia emisji CO2, zachęcając ludzi do pozostawienia samochodu w domu i korzystania z transportu publicznego. Na podstawie wstępnej analizy i liczby mieszkańców ośrodków miejskich partnerów inicjatywy szacuje się, że same działania w ramach projektu obniżą emisje CO2 o prawie 60 000 ton do 2020 r.

Zaangażowanie partnerów

Powstają nowe formy współpracy. W Brnie utworzono na przykład okrągły stół odpowiedzialny za nadzór procesu planowania w mieście. Jednocześnie w Koprivnicy pojawił się nowy funkcjonalny obszar miejski obsługiwany przez wspólny transport publiczny. W Segedynie natomiast wprowadzona została firmowa platforma do zarządzania transportem dla nowych usług transportu publicznego aktywnych wokół powstałego niedawno Europejskiego Instytutu Technologii Laserowej.

Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE

Łączna wartość inwestycji w projekt „Low Carb: Budowanie potencjału na rzecz zintegrowanego planowania mobilności niskoemisyjnej w funkcjonalnych obszarach miejskich” wyniosła 2 636 268 EUR, przy czym wkład unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 2 177 697 EUR został wniesiony za pośrednictwem Programu Operacyjnego Interreg Europa Środkowa na okres programowania 2014–2020. Inwestycja objęta jest priorytetem „Gospodarka niskoemisyjna”.

 

Data projektu

04/02/2020