Współpraca w Europie Środkowej na rzecz zmiany zachowań w celu ograniczania zużycia energii w budynkach

Celem projektu, obejmującego osiem regionów w siedmiu europejskich krajach, było oszczędzanie energii poprzez zmianę zachowań pracowników i użytkowników różnych budynków użyteczności publicznej. W realizację projektu Together (TOwards a Goal of Efficiency THrough Energy Reduction) zaangażowane były 84 szkoły, muzea, siłownie i urzędy publiczne. Ponad 10 000 osób, w tym uczniowie, nauczyciele i urzędnicy państwowi, wdrożyło metody projektu, dzięki temu oszczędzając około 800 KWh energii.

Inne narzędzia

 
The Together project sought to encourage people to save energy in public buildings in seven European countries. ©Together The Together project sought to encourage people to save energy in public buildings in seven European countries. ©Together

" Zachowanie ma znaczenie! Budynki nie oszczędzają energii – robią to ludzie! Użytkownicy końcowi muszą wiedzieć, czy ich zaangażowanie skutecznie przyczynia się do osiągania celów związanych z ograniczaniem zużycia energii oraz czy przynosi pozytywne rezultaty. Informacje zwrotne to świetne narzędzie promowania efektywnych energetycznie zachowań. "

Antonio Zonto, koordynator projektu

Wiele programów oszczędności energii koncentruje się na zmianach strukturalnych w budynkach, np. wymianie izolacji wewnętrznej, modernizacji paneli lub wprowadzaniu zielonej energii. Zespół projektu Together przyjął inne podejście do obniżania kosztów energii i emisji gazów cieplarnianych, polegające na zmianie zachowań osób korzystających z budynków, zarówno pracowników, jak i użytkowników. 

Wspólny wysiłek

Aby osiągnąć wyznaczone cele, zespół projektu zaplanował szereg inicjatyw realizowanych w ramach ośmiu regionalnych działań pilotażowych. Jedną z nich było opracowanie programu warsztatów dla przyszłych trenerów, „Train the Trainer”, które pozwoliły 250 uczestnikom dowiedzieć się więcej na temat tego, jak zmiany zachowań mogą pomóc w oszczędzaniu energii. Dzięki udziałowi w warsztatach trenerzy mogli wspierać realizację projektu Together w gminach i budynkach pilotażowych. 

Kolejną inicjatywą zespołu projektu było wdrożenie systemu pomiaru zużycia energii z wykorzystaniem inteligentnych liczników, żeby pokazać użytkownikom budynków, w jaki sposób zmiana zachowań może przynosić rezultaty każdego dnia. Urządzenia pomiarowe zainstalowano w 71 z 84 budynków pilotażowych w widocznym miejscu w częściach wspólnych, wyświetlając zużycie energii w czasie rzeczywistym na dużych ekranach. 

Zespół prowadził także działania promujące z wykorzystaniem gier, materiałów dydaktycznych i wydarzeń rozrywkowych, żeby pokazać ludziom korzyści, jakie przynoszą indywidualne działania mające na celu oszczędzanie energii. Działania te były uzupełnieniem kampanii komunikacyjnej prowadzonej za pośrednictwem różnych kanałów w ramach działań pilotażowych.

Trwała zmiana

Mimo że realizacja projektu zakończyła się w maju 2019 roku, zespół uważa, że projekt Together spowodował trwałe zmiany kulturowe. Dzięki niemu udało się zamienić obojętność indywidualnych osób (które jako użytkownicy budynków użyteczności publicznej nie płacą rachunków za zużywaną w nich energię) w zbiorowe zaangażowanie, obejmujące nie tylko zmianę zachowań, ale także współpracę z innymi. Wśród innych niedrogich środków prowadzących do zmniejszenia zużycia energii zespół projektu zaproponował poszukiwanie lepszych sposobów na wykorzystywanie powierzchni w budynkach oraz wprowadzanie zmian w procedurach organizacyjnych.

Projekt Together był realizowanych w regionach Włoch, Czech, Chorwacji, Słowenii, Słowacji, Węgier i Polski.

Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE 

Łączna wartość inwestycji w projekt „Razem na drodze do efektywności poprzez ograniczenie zużycia energii” wyniosła 2 330 175 EUR, przy czym wkład unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 1 958 559 EUR został wniesiony za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Interreg Europa Środkowa” na okres programowania 2014–2020. Inwestycja objęta jest priorytetem „Gospodarka niskoemisyjna”. 

 

Data projektu

19/11/2019