ENVISUM: bardziej ekologiczna żegluga w regionie Morza Bałtyckiego

Celem finansowanego przez UE projektu „Wpływ na środowisko naturalne niskoemisyjnego transportu wodnego: pomiary i strategie modelowania” (ENVISUM) było zmniejszenie emisji z żeglugi w regionie Morza Bałtyckiego. Dzięki jego realizacji powstały narzędzia i rekomendacje dla decydentów i władz, pomocne w opracowywaniu lepszych przepisów dotyczących środowiska.

Inne narzędzia

 
Infographics on sulphur regulation for the EnviSuM project ©Sopiva Design Oy, Jukka Pylväs Infographics on sulphur regulation for the EnviSuM project ©Sopiva Design Oy, Jukka Pylväs

" „Według szacunków, dzięki realizacji projektu EnviSuM, w krajach regionu Morza Bałtyckiego udało się zapobiec około 500–1 000 przypadków przedwczesnej śmierci rocznie, a także dużej liczbie śmiertelnych przypadków ataków serca i udarów”. "

Lars Barregård, profesor na Wydziale Zdrowia Publicznego i Medycyny Społecznej Uniwersytetu w Göteborgu, Szwecja.

Projekt zakładał współpracę instytutów badawczych, miast i przedsiębiorstw z siedmiu krajów: Szwecji, Estonii, Finlandii, Norwegii, Polski, Niemiec i Danii. Partnerzy wspólnie pracowali nad stworzeniem alternatywnych, zrównoważonych rozwiązań, których wprowadzenie nie wiązałoby się ze zbyt dużymi kosztami dla sektora żeglugi. Jednocześnie opracowywali strategie mające na celu zmniejszenie wpływu przemysłu morskiego na środowisko i zdrowie ludzi.

Dzięki tym działaniom udało się stworzyć zestaw sprawdzonych najlepszych praktyk dotyczących pomiarów jakości powietrza, udoskonalonych następnie przez partnerów. Przyniosło to korzyści wszystkim krajom regionu Morza Bałtyckiego, które aktywnie działają na rzecz ekologicznej żeglugi.

Projekty pilotażowe

W ramach projektu ENVISUM wybrano trzy ruchliwe miasta portowe w Szwecji, Polsce i w Rosji do realizacji projektów pilotażowych związanych z pomiarami jakości powietrza. Jeden z nich realizowany był w porcie Gdańsk/Gdynia i był pierwszym tego typu projektem w Polsce. Prace projektowe obejmowały rozpowszechnianie dobrych praktyk związanych z metodami dokonywania pomiarów i zmniejszania emisji, które pozwalają na osiągnięcie obowiązujących celów redukcji emisji. We wszystkich trzech portach zweryfikowano i zaktualizowano bilans emisji.

Według jednego z partnerów, realizacja projektu ENVISUM pomogła wypromować sektor żeglugi jako sektor innowacyjny i gotowy do spełniania norm środowiskowych określonych przez Międzynarodową Organizację Morską. Dodatkowo wyniki badań będą przydatnym źródłem informacji pomagających podejmować decyzje inwestycyjne związane z ekoinnowacjami.

Kluczowe znaczenie gospodarki morskiej

Nad Morzem Bałtyckim leży dziewięć krajów północnoeuropejskich, które korzystają z przebiegających przez nie szlaków żeglugowych niezbędnych dla przemysłu morskiego – kluczowego sektora ich gospodarek. W ciągu ostatnich dziesięcioleci ruch na morzu stale wzrastał, a wraz z nim rosła emisja siarki z żeglugi śródlądowej.

Od początku nowego tysiąclecia sektor żeglugi jest jedną z głównych gałęzi przemysłu przyczyniających się do zanieczyszczenia powietrza. W odpowiedzi na ten problem normy emisji siarki stają się coraz bardziej surowe. Ze względu na wysoki poziom emisji region Morza Bałtyckiego jest jednym z czterech obszarów objętych kontrolą emisji tlenku siarki. Są to obszary zlokalizowane na całym świecie, dla których ustanowiono bardziej rygorystyczne kontrole w celu ograniczenia emisji z żeglugi.

Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE

Łączna wartość inwestycji w projekt „Wpływ na środowisko naturalne niskoemisyjnego transportu wodnego: pomiary i strategie modelowania” wyniosła 3 222 539 EUR, przy czym wkład unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 2 883 325 EUR został wniesiony za pośrednictwem Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego na okres programowania 2014–2020. Inwestycja objęta jest priorytetem „Zrównoważony transport”.

 

Data projektu

27/05/2019