Poprawa zrozumienia i leczenia złamań kości w regionie Morza Bałtyckiego

Szpitale w pięciu krajach regionu Morza Bałtyckiego nawiązały współpracę z firmami z sektora opieki zdrowotnej w celu wspierania innowacji w zakresie zabiegów klinicznych stosowanych w leczeniu złamań. Projekt Baltic Fracture Competence Centre (BFCC) pomaga w rozwoju nowych produktów, technologii i usług, które przyniosą korzyści pacjentom w Estonii, Niemczech, na Litwie, w Polsce i Szwecji. Wyniki działań BFCC mają obecnie szczególne znaczenie z uwagi na potrzebę znalezienia nowych i skutecznych metod leczenia oraz produktów, które mogą pomóc Europie w radzeniu sobie z kwestią starzejącego się społeczeństwa.

Inne narzędzia

 
The Baltic Fracture Competence Centre project is bringing hospitals and the healthcare industry in five Baltic Sea Region countries together, to better manage fractures. ©Baltic Fracture Competence Centre The Baltic Fracture Competence Centre project is bringing hospitals and the healthcare industry in five Baltic Sea Region countries together, to better manage fractures. ©Baltic Fracture Competence Centre

" Baltic Fracture Competence Centre (Bałtyckie Centrum Wiedzy o Złamaniach) generuje wielką wartość dodaną dla społeczności zajmującej się złamaniami w regionie Morza Bałtyckiego poprzez wymianę wiedzy między klinikami a przemysłem ponad granicami. Opracowany rejestr złamań stanowi podstawę do identyfikacji potencjału innowacyjnego i usprawnienia procesów. "

Imke Schneemann, koordynator projektu

Szpitale biorące udział w projekcie dzieliły się najlepszą praktyką, kształtowaną przez uwarunkowania krajowe, organizacyjne i regulacyjne. Uczestnicy projektu BFCC skoncentrowali się na dwóch obszarach: stworzeniu międzynarodowego rejestru złamań oraz zbudowaniu platformy współpracy w celu promowania rozwoju nowych produktów i procedur.

Badania pilotażowe

Pięć szpitali współpracowało z firmami z sektora opieki zdrowotnej w ramach trzech badań pilotażowych. W czasie jednego z nich skupiono się na stworzeniu systemu klasyfikacji do rejestrowania powikłań pooperacyjnych. Pozwoliło to na zidentyfikowanie obszarów, w których można poprawić opiekę nad pacjentem. W czasie badania okazało się, że szpitale i producenci będą musieli wprowadzić zmiany w celu poprawy bezpieczeństwa implantów. Inne badanie w ramach tego samego programu pilotażowego dostarczyło przydatnych informacji na temat tego, jak zapewnić spójne monitorowanie powikłań podczas leczenia.

W ramach drugiego badania pilotażowego oceniano kliniczne zastosowanie ręcznego urządzenia Bindex, które może zapewnić szybką i dokładną ocenę mineralnej gęstości kości, a tym samym określić ewentualne problemy z osteoporozą. Znajomość stopnia zaawansowania osteoporozy podczas operacji pozwala na zmiany strategii leczenia, co z kolei zapewnia pacjentom większą szansę na wyzdrowienie.

Trzecie badanie miało na celu systematyczną identyfikację przyczyn infekcji podczas leczenia. W rezultacie opracowano nowe podejście do kontroli zakażeń. Badanie ujawniło również obszary wymagające poprawy i luki w innowacjach.

Wspólny wysiłek

W projekcie uczestniczyło ogółem 558 zainteresowanych stron z wszystkich krajów regionu Morza Bałtyckiego, które wniosły swój wkład w działania i wyniki BFCC. Ponadto w seminariach internetowych wzięło udział ponad 250 osób, co umożliwiło wymianę najlepszej praktyki i wiedzy na temat procedur leczenia. Zespół projektowy uważa, że dzięki tej szerokiej współpracy wiedza ekspercka wszystkich pięciu szpitali została wzbogacona.

Ponadto producenci sprzętu medycznego mają dostęp do wiedzy eksperckiej szpitali w innych krajach, co pomaga im w testowaniu i ulepszaniu produktów. Międzynarodowy rejestr złamań już działa i obejmuje obecnie ponad 800 wpisów.

Łączna wartość inwestycji i dofinansowania UE

Łączna wartość inwestycji w projekt „Baltic Fracture Competence Centre” wyniosła 3 608 292 EUR, przy czym wkład unijnego Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego o wartości 2 773 105 EUR został wniesiony za pośrednictwem Programu Operacyjnego „Region Morza Bałtyckiego” na okres programowania 2014–2020. Inwestycja objęta jest priorytetem „Badania i innowacje”.

 

Data projektu

17/01/2020